Mikrofilariat (kval), verestä

2350 B -MiFi

Esivalmistelu

Jos sähköistä lähetettä ei voida toimittaa pyynnön mukana, liitä näytteen mukaan erillinen lähete huslab.fi/ohjekirja/2350.html

Näyteastia

Li-hepariiniputki 10 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

huslab.fi/ohjekirja/2350.html