Nocardia, viljely

2403 -NocaVi

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Epäily Nokardia-infektiosta. Epätyypillisen keuhko- tai ihoinfektion etiologian selvittäminen.

Esivalmistelu

Täytä lähetetiedot huolellisesti. Mikäli sähköistä lähetettä ei ole käytettävissä, tulostettava lähete löytyy osoitteesta: www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf

Näyteastia

Steriiliastia tai bakteerinäytteen geelikuljetusputki

Näytteen käsittelyohjeet

Keuhkosta otettu näyte: esim. BAL, transtrakeaaliaspiraatio, bronkusnäyte tai yskös, joka on huonompi vaihtoehto kuin edelliset. Muut näytteet kuten Pu-BaktVi1-ohjeessa. Likvornäyte Li-BaktVi-ohjeen mukaisesti steriiliin muoviputkeen, näytemäärä 1ml (vähintään 0,5ml). Sivelynäytteitä ei suositella.

Näytettä ei saa säilyttää kylmässä.

Menetelmä

Bakteeriviljely elatusainemaljoille. Viljeltyjen elatusainemaljojen kasvatusaika on 3 viikkoa. Löydetyille Nokardia-lajeille tehdään herkkyysmääritykset.

TULOKSET VALMIINA:

Nokardia-lajien kasvunopeus vaihtelee lajikohtaisesti ja täten Nokardia-bakteerikasvu voi ilmaantua elatusainemaljoille missä vaiheessa tahansa 3 viikon kasvatusaikaa. Mikäli viljelyssä ei löydy Nokardia-bakteeria, annetaan lopullinen vastaus NEGATIIVINEN 3vk kasvatusajan päätyttyä.

Tekotiheys

Päivittäin

Yleistä

Nokardiat ovat osittain haponkestäviä aerobisia hidaskasvuisia gram-positiivisia sauvabakteereita. Nokardia-lajeja on useita ja niitä löytyy runsaasti ympäristöstä, erityisesti maaperästä ja vesistöistä, ja tämän vuoksi Nokardia-bakteerin löytyminen kliinisestä näytteestä ei aina ole suora merkki infektiosta.

Nokardia-infektio saadaan yleisimmin bakteerien traumaperäisen inokulaation tai bakteerien inhalaation kautta. Infektionkuva vaihtelee paikallisesta ihoinfektiosta laajaan hankalahoitoiseen systeemiseen infektioon. Immuunipuutteisilla potilailla levinnyt invasiivinen keuhkoinfektio on tyypillinen taudinkuva. Nokardiat leviävät herkästi keuhkoista verenkierron välityksellä muualle elimistöön, erityisesti keskushermostoon.

Tulkinta

Nokardia-lajin löytyminen steriilin alueen näytteestä viittaa vahvasti Nokardian aiheuttamaan infektioon. Pinnallisissa ja hengitysteiden näytteissä on Nokardia-lajin löytymisen kliininen merkitys arvioitava tarkkaan oirekuvan kanssa. Negatiivinen tulos viittaa muuhun taudinaiheuttajaan kuin Nokardiaan, mutta se ei poissulje Nokardia-infektion mahdollisuutta.

Huomautukset

VIRHELÄHTEET: Väärin otettu, säilötty tai kuljetettu näyte.