Parasetamoli, seerumista

2451 S -Paras

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Myrkytysepäily ja hoidon seuranta

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia. Hemolyysiä vältettävä. Seerumi säilyy 8 h huoneenlämmössä ja 2 viikkoa jääkaapissa. Pitempiaikainen säilytys pakasteessa. Hepariini-, sitraatti-, oksalaatti/fluoridi- ja EDTA-plasma soveltuu myös näytteeksi.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli perillä 8 tunnin kuluessa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

Homogeeninen entsyymi-immunomääritys.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Parasetamoli on antipyreettinen analgeetti, jonka yliannostus tai pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa maksavaurion.

Tulkinta

Maksavaurion todennäköisyyttä ja N-asetyylikysteiinihoidon tarvetta voi arvioida seerumin parasetamolipitoisuuden ja parasetamoliannoksesta kuluneen ajan perusteella oheisen nomogrammin avulla: www.terveysportti.fi/apps/dtk/aho/article/ala10154/search/parasetamoli

Tarkempia tietoja saa Myrkytystietokeskuksesta, puh. 0800 147 111 (maksuton). Nomogrammin perusteella N-asetyylikysteiinihoito on aiheellinen, jos seerumin parasetamolipitoisuus ylittää yhdessäkin ajankohdassa lääkkeen nauttimisen jälkeen seuraavat likiarvot:


4 h 1000 µmol/l
8 h 490 µmol/l
12 h 220 µmol/l
16 h 110 µmol/l
20 h 55 µmol/l
24 h 26 µmol/l

Korkean riskin potilailla (krooninen alkoholin käyttö, entsyymi-induktorilääkitys, syömishäiriö, malnutritiotila) raja-arvot ovat tätä matalampia (ks. nomogrammi). Asetyylikysteiinihoito tulee parasetamolimyrkytyksessä aloittaa mahdollisimman nopeasti. Jos potilas on varmasti tai epäillysti nauttinut yliannoksen parasetamolia, niin Akuuttihoito-oppaan (Kustannus Oy Duodecim 2015) mukaan asetyylikysteiinihoito aloitetaan ennen pitoisuusmääritysten valmistumista riippumatta siitä, kuinka kauan parasetamolin nauttimisesta on kulunut. Asetyylikysteiini (N-asetyylikysteiini) voi häiritä parasetamolipitoisuuden mittausta ja korkeammilla hoitopitoisuuksilla aiheuttaa todellista merkittävästi matalamman mittaustuloksen. Näytteenoton ajoituksella voidaan kuitenkin vähentää asetyylikysteiinihoidon mittausta häiritsevää vaikutusta. Mahdollisuuksien mukaan parasetamolinäyte suositellaan otettavaksi ennen infuusiota tai 2-3 tuntia sen aloittamisen jälkeen. Lääkkeen valmisteyhteenvedon (Acetylcysteine 200mg/ml Injection) mukaan asetyylikysteiinin plasmapitoisuudet vaihtelevat pian infuusion (150 mg/kg/60 min) aloittamisen jälkeen 300 - 900 mg/l. Aloitusannoksen jälkeen asetyylikysteiinin plasmapitoisuus laskee todennäköisesti 2-3 tunnissa n. tasolle 200 mg/l tai sen alle, jolloin se ei enää merkittävästi häiritse mittausta (ks. taulukko alla).

N-asetyylikysteiinipitoisuus (mg/l) ja arvioitu parasetamolitulosta laskeva vaikutus (%):


200-300 mg/l 3-6 %
400 mg/l 10 %
600 mg/l 30 %
800 mg/l 40 %

Viitteet:

Terveysportti-Akuuttihoito ja anestesia. Asetyylikysteiini Juha Valli ja Mikko Parry 8.6.2022 Parasetamolimyrkytyksen antidoottihitoia ohjaava nomogrammi. www.terveysportti.fi/apps/dtk/aho/article/ala10154/search/parasetamoli

Kalle Hoppu. Parasetamolimyrkytyksen hoito. Duodecim 2002. 118:187-91.

Mäkijärvi M, Harjola VP, Päivä H, Tuukkanen J, Valli J (toim.). Akuuttihoito-opas. Duodecim, 2023.

Huomautukset

Asetyylikysteiini voi vaikuttaa tulokseen (ks. Tulkinta).