Proteiini, aivo-selkäydinnesteestä

2514 Li-Prot

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Seulontakokeena keskushermoston tautia epäiltäessä

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 0.5 ml selkäydinnestettä. Vältettävä verikontaminaatiota. Näyte sentrifugoidaan 2000 x g 10 min ja supernatantti säilyy jääkaapissa 6 vrk, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Selkäydinnestenäyte lähetetään huoneenlämpöisenä jos perillä 1 vrk:n kuluessa, muuten kylmänä.

Menetelmä

Fotometrinen, pyrogalloli - molybdaatti kompleksi.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Suurin osa likvorin eli aivo-selkäydinnesteen proteiineista on peräisin plasmasta, josta ne siirtyvät suodattumalla aivo-selkäydinnesteen puolelle. Tämän prosessin takia useiden proteiinien pitoisuudet ovat likvorissa selvästi pienemmät kuin plasmassa. Keskushermoston solut muodostavat lisäksi vähäisen määrän proteiineja.

Veri-aivo -esteen vaurioissa ja aivoverenvuodoissa plasman proteiinien vuoto likvoritilaan lisääntyy, mitä voidaan käyttää neurologisten sairauksien toteamisessa ja seurannassa.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
aikuiset alle 450 mg/l

Tulkinta

Aivo-selkäydinnesteen proteiinipitoisuus suurenee iän myötä, tulehduksissa (meningiitti, polyradikuliitti), aivojen parenkyymisairauksissa ja aivotuumoreissa.

Verenvuoto häiritsee tulkintaa. Erytrosyyttien partikkelikonsentraation ylittäessä 500 x 106/l ei selkäydinnesteen varsinaista proteiinipitoisuutta voi tulkita.