Rauta, seerumista, paastotilassa

2566 fS-Fe

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Rautamyrkytys. Anemiadiagnostiikassa suositellaan plasman transferriinireseptorin (P-TfR) ja seerumin ferritiinin (S-Ferrit) määrityksiä.

Esivalmistelu

Vähintään 10 tunnin paasto ennen näytteenottoa, mikäli halutaan eliminoida ravinnon aiheuttama satunnaisvaihtelu. Näyte suositellaan otettavaksi klo 7-9, jolloin seerumin rautakonsentraatio on suurimmillaan. Myrkytystutkimus otetaan päivystyksenä ilman esivalmistelua.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml hemolysoitumatonta seerumia. Näyte on sentrifugoitava 2 tunnin kuluessa näytteenotosta. Lieväkin hemolyysi häiritsee määritystä. Seerumi säilyy 3 viikkoa jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Fotometrinen, ferrotsiinireaktio.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Aikuisella on rautaa elimistössä 3.5 - 5 g. Valtaosa raudasta on hemoglobiinissa ja myoglobiinissa. Varastorauta esiintyy hemosideriininä ja ferritiininä pääasiassa luuytimessä, maksassa ja pernassa. Tarvittava rauta saadaan ravinnosta. Elimistön rautavarastojen määrää säädellään raudan imeytymisellä suolistosta. Rauta imeytyy paremmin ferro- kuin ferrimuodossa. Rautaa menetetään varsin vähän lukuunottamatta fertiilissä iässä olevia naisia, joilla rautaa poistuu elimistöstä kuukautisvuodon yhteydessä.

Seerumin rautapitoisuus riippuu hemoglobiinin synteesin ja sen hajoamisen suhteesta. Seerumissa rauta esiintyy ferrimuodossa transferriiniin sitoutuneena. Seerumin rautapitoisuudella on vuorokausivaihtelu; pitoisuus on pienimmillään aamuyöllä, suurimmillaan aamupäivällä ja pienevät taas iltapäivästä alkaen. Samalla henkilöllä seerumin rautataso voi vaihdella huomattavastikin päivästä päivään.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
alle 7 vrk 19 - 48 µmol/l
1 kk- 15 v 7 - 32 µmol/l
aikuiset 9 - 34 µmol/l

Tulkinta

Yksittäisenä tutkimuksena seerumin rautapitoisuuden mittaus on huono raudanpuutteen osoittamisessa, vaan se tulee suhteuttaa kantajaproteiinin (transferriinin) ja varastoraudan (ferritiinin) pitoisuuksiin. Ensisijaiseksi tutkimukseksi anemiassa suositellaan siksi plasman liukoisen transferriinireseptorin (P-TfR) ja ei-inflammatorisissa sairauksissa seerumin ferritiinin (S-Ferrit) määrityksiä.

Pienentyneitä pitoisuuksia esiintyy raudanpuutteessa, erytropoieesin kiihtyessä, infektioiden ja maligniteettien sekä sidekudossairauksien yhteydessä, malnutritioissa ja malabsorptiotiloissa.

Suurentuneita pitoisuuksia esiintyy hemolyyttisessä ja pernisiöösissä anemiassa, sideroblastianemioissa, akuuteissa maksavaurioissa (esim. hepatiitti) sekä toistuvien verensiirtojen ja hemokromatoosin yhteydessä.

Huomautukset

fS-raudassa esiintyy selvä vuorokausivaihtelu. Annetut viitearvot ovat aamupitoisuuksia. Tämän vuoksi on suositeltavaa ottaa näyte aina klo 7 - 9 välillä, jottei vrk-aika aiheuttaisi häiritsevää tulostason vaihtelua.