Salmonella, viljely, ulosteesta

2608 F -SalmVi

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Salmonella-positiivisuuden seuranta. Elintarviketyöntekijän ja hoitoammatissa olevan henkilön seulonta salmonellan osalta.

HUOM. Akuutin gastroenteriitin salmonellaepäilyn selvittelyyn suositellaan F-BaktNhO-tutkimusta.

Esivalmistelu

Täytä lähetetiedot huolellisesti. Mikäli sähköistä lähetettä ei ole käytettävissä, tulostettava lähete löytyy osoitteesta: www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf

Epidemiaselvitystilanteissa merkitse näyte epidemiatunnuksella.

Näyteastia

FecalSwab -kuljetusputki

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: Ulostenäyte FecalSwab-kuljetusputkessa (Copan). Lähetä näyte mahdollisimman nopeasti mikrobiologian laboratorioon. Tarvittaessa näytteitä voi säilyttää enintään 24h huoneenlämmössä tai 5 vrk 2-8 asteessa.

KULJETUS: FecalSwab-näytekuljetusputki läpinäkyvään suljettavaan muovipussiin pakattuna (Minigrip tai vastaava)

www.nordlab.fi/potilaille/laboratoriossa-asionti/valmistautuminen/ohjeet-kotona-otettaville-naytteille

Menetelmä

Selektiivinen salmonellan rikastusviljely. Eristetyt kannat serotyypitetään. Herkkyysmääritykset tehdään, mikäli edeltävästä herkkyysmäärityksestä on kulunut yli 3kk.

Suomesta peräisin olevat salmonellakannat lähetetään THL:lle tarkempaan serotyypitykseen.

TULOKSET VALMIINA: Viljelyvastaus 2-3 työpäivän kuluttua näytteen saapumisesta laboratorioon. Herkkyysmääritykset 1-2 työpäivän kuluttua viljelyvastauksesta. THL:n serotyypitystulosten vastausaika vaihtelee tapauskohtaisesti.

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe)

Tulkinta

Salmonella ei kuulu ihmisen suoliston normaalimikrobistoon, joten viljelystä löytyneet salmonella-kannat ovat kliinisesti merkittäviä.

Huomautukset

VIRHELÄHTEET: Väärin otettu, kuljetettu tai säilytetty näyte.