Solut, aivo-selkäydinnesteestä

2655 Li-Solut

Osatutkimukset

Li-Eryt
Li-Leuk
Li-L/Liusk
Li-L/Yksit

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Infektion tai malignooman epäily aivoselkäydinnestetilassa.

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 1 ml selkäydinnestettä steriiliin kierrekorkilliseen muoviputkeen. Solunäyte säilyy 2 tuntia huoneenlämmössä. Ks. myös likvorinäytteiden otto-ohjetta www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/naytteenotto-ohjeet

LÄHETYS: Näyte lähetetään huoneenlämmössä 1 tunnin kuluessa.

Menetelmä

Punasolut ja valkosolut lasketaan virtaussytometrisesti tai Burkerin kammiossa. Mikäli leukosyyttejä on yli 20 x 106/l, tehdään näytteestä leukosyyttien erittelylaskenta (yksi- ja liuskatumaiset).

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Aivoselkäydinnesteen eli likvorin solut lasketaan tavallisimmin tulehdusten tai verenvuodon epäilyssä. Aivoverenvuotojen diagnostiikassa kuvantamistutkimukset ovat syrjäyttäneet likvorin solututkimuksen ensisijaisena päivystystutkimuksena. Likvorin spektri on solulaskentaa hyödyllisempi tutkimus aivoverenvuotojen diagnostiikassa.

Tulkinta


Viitevälit

Li-Eryt
alle 1 kk 0 - 800 x 106/l
1-3 kk 0 - 50 x 106/l
yli 3 kk 0 -5 x 106/l

Li-Leuk
alle 1 kk 0 - 27 x 106/l
1 kk - 16 v 0 - 7 x 106/l
yli 16 v 0 - 5 x 106/l

Erittelylaskenta (tehdään vain jos leukosyyttejä on yli 20 x 106/l):


Li-L/Yksit

alle 3 kk 92 - 100 %
yli 3 kk 98 - 100 %

Li-L/Liusk
alle 3 kk 0 - 8 %
yli 3 kk 0 - 2 %

Likvorissa on terveyden vallitessa vain vähän valkosoluja ja vähän tai ei lainkaan punasoluja.

Lisääntynyt valkosolujen lukumäärä likvorissa voi liittyä infektioihin, syöpäsairauksiin tai esimerkiksi MS-tautiin.

Infektioista virusperäisissä tulehduksissa ja tuberkuloosissa valkosolut ovat pääasiassa yksitumaisia (lymfosyyttejä), bakteeriperäisissä tulehduksissa pääasiassa liuskatumaisia (granulosyyttejä). Bakteeriperäisen aivokalvontulehduksen puolesta puhuvat lisäksi likvorin laktaattipitoisuuden nousu ja glukoosipitoisuuden lasku sekä merkittävä likvorin solumäärän nousu (>1000-2000 xE6/l). Likvorissa voi esiintyä myös eosinofiilejä esimerkiksi parasiitti- tai sieni-infektioissa sekä monosyyttejä ja makrofageja esimerkiksi erilaisten infektioiden yhteydessä, mutta niiden diagnostinen merkitys on vähäinen.

Aivoverenvuotojen diagnostiikassa kuvantamistutkimukset ovat syrjäyttäneet likvorin solututkimuksen ensisijaisena päivystystutkimuksena. Likvorin spektri on solulaskentaa hyödyllisempi tutkimus aivoverenvuotojen diagnostiikassa. Likvorissa olevat punasolut voivat johtua näytteenottoartefaktasta, mikä näkyy ensimmäisen putken muita suurempana punasolupitoisuutena.

Kasaumia sisältävästä tai vanhentuneesta näytteestä annetaan lausuntovastaus. Jos näytteessä havaitaan selkeästi atyyppisia soluja, ne kommentoidaan lausunnolla.

Lähteet: UpToDate, 9.1.2024 ja Brunzel NA. Fundamendals of urine and body fluid analysis, 4th edition.

Huomautukset

Virtaussytometrisesti että Burkerin kammiosta laskien ilmoitetaan kaikki tunalliset solut leukosyytteina. Selkeästi atyyppiseksi havaitut solut kommentoidaan lausunnolla.