Streptococcus, viljely , nielueritteestä

2703 Ps-StrVi

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

A-ryhmän beta-hemolyyttisen streptokokin ja nielun patogeenisten C-ja G-ryhmän beta-hemolyyttisten streptokokkien osoittaminen streptokokkitonsilliittia, faryngiittia tai tulirokkoa epäiltäessä. Epidemiaselvittelyissä käytetään myös oireettomien kantajien löytämiseksi.

Esivalmistelu

Mikrobiologian lähete www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf Lähetteessä tulee mainita seuraavat asiat: Kliininen diagnoosi, näytteenlaatu, näytteenottopaikka, mikrobilääkehoito (sekä ennen näytteenottoa että sen jälkeen aloitettu), mahdollinen immunosupressio ja perussairaudet , sekä lähettäjän yhteystiedot (myös puhelinnumero).

Näytteen käsittelyohjeet

Näyte otetaan potilaan tonsillojen pinnalta vanu tai rayon tikulla, joka lähetetään bakteerinäytteen geelikuljetusputkessa mikrobiologiseen laboratorioon mahdollisimman pian. Näyte säilyy huoneenlämmössä (max 2h) tai jääkaapissa (max 3 vrk).

Nielunäytteenotto-ohje: www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/nielunaytteenotto_0.pdf

Menetelmä

Viljely selektiiviselle streptokokkiverimaljalle. Herkkyysmääritys tehdään vain erikseen pyydettäessä.

Tekotiheys

Viljely joka päivä (ma-su).

Yleistä

Nieluinfektioista on suurin osa virusten aiheuttamia. Tärkein ja yleisin bakteeriperäisen nielutulehduksen aiheuttaja on beta-hemolyyttinen streptokokki ryhmä A eli Streptococcus pyogenes. Myös G- tai C-ryhmän beta-hemolyyttiset streptokokit voivat aiheuttaa nielutulehdusta.

Epäiltäessä beta-hemolyyttisen streptokokin aiheuttamaa nielutulehdusta käytetään ensisijaisesti StrA-pikatestiä (Ps-StrAAg). (StrA-pikatesti ei tunnista G- ja C-ryhmän streptokokkeja.) Jos pikatestiä ei ole käytettävissä käytetään nieluviljelyä (Ps-StrVi). Pikatestissä positiivinen tulos on yleensä riittävän luotettava hoitopäätöksen tuki, mutta negatiiviset tulokset voidaan erityisesti lapsipotilailla kontrolloida viljelyllä. Epidemiatilanteissa tai epidemiaepäilyissä käytetään nieluviljelyä.

Tulkinta

Viljelyllä etsitään erityisesti A-ryhmän beta-hemolyyttistä streptokokkia. Myös muut nielupatogeeniset beta-hemolyyttiset C- ja G-ryhmän streptokokit huomioidaan. Nielupatogeenisten beta-hemolyyttisten streptokokkien kasvu nielunäytteestä nieluoireisella viittaa vahvasti streptokokki-infektioon. Jos näyte on kunnolla otettu, negatiivinen viljelytulos sulkee streptokokkitonsilliitin melko luotettavasti pois.

TULOS VALMIINA 1 - 3 vuorokaudessa

Huomautukset

Virhelähteet: mikrobilääkehoito ennen näytteenottoa voi estää nielupatogeenisten beta-hemolyyttisten streptokokkien löytymisen näytteestä.

Ps-StrVi-tutkimus on tarkoitettu beta- hemolyyttisten A-, G- ja C-ryhmän streptokokkien osoittamiseen nielusta. Mikäli halutaan etsittäväksi muita bakteereja (esim. arkanobakteeri, moraxella, hemofilus, meningokokki), tulee pyytää tutkimus Ps-BaktVi (4290). Vakavia infektioita epäiltäessä (esim. Vincentin angiina tai nielupaise) suositellaan imemällä tai ruiskulla otettua näytettä ja Pu-BaktVi1 tutkimuksen käyttöä.

Nielutippuria epäiltäessä on käytettävä tutkimuspyyntöä -GcVi (1506).

Kurkkumätää epäiltäessä on käytettävä tutkimuspyyntöä -CoDiVi (1254).