Teofylliini, seerumista

2733 S -Teofy

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Teofylliinihoidon seuranta

Esivalmistelu

Lääkehoidon seurannan varten, näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia. Näyte otettava aamulla ennen seuraavaa lääkitystä. Seerumi säilyy 1 vrk huoneenlämmössä ja 1 viikon jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Hepariini- ja EDTA-plasma soveltuvat myös näytteeksi.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

Homogeeninen entsyymi-immunomääritys.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Teofylliini imeytyy nopeasti ja täydellisesti ruuansulatuskanavasta. Huippupitoisuus saavutetaan noin 2 tunnin kohdalla. Suurin osa teofylliinistä metaboloidaan maksassa. Metabolianopeus vaihtelee eri yksilöiden välillä ja puoliintumisaika plasmassa on 3 - 10 tuntia. Sekä teofylliinin terapeuttiset että toksiset vaikutukset korreloivat hyvin seerumipitoisuuteen.

Keskosten kyky metaboloida teofylliiniä on huomattavan heikko. Lisäksi keskosilla metaboliassa syntyy kofeiinia, jonka pitoisuudet saattavat olla 30 % teofylliinin pitoisuuksista.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki 55 - 110 µmol/l

Tulkinta

Terapeuttinen pitoisuus on yleensä 55 - 110 µmol/l (10 - 20 mg/l). Myrkytysoireita tavataan pitoisuuden ylittäessä 110 µmol/l.