Trombiiniaika, plasmasta

2782 P -Trombai

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Trombiinin estoon perustuvan antikoagulantin (kuten dabigatraanin) veren hyytymistä estävän vaikutuksen osoittaminen esimerkiksi potilaan leikkauskelpoisuutta arvioitaessa.

Näyteastia

3.2% Na-sitraattiputki(0.109M)

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: aikuisilta 2.7 ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.3 ml 3.2 % Na-sitraattia. Lapsilta 0.9 ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.1 ml 3.2 % Na-sitraattia. Alkuperäisessä putkessa tilavuus saa poiketa optimista +/- 10%. Näytteen lipeemisyys häiritsee määritystä.

Näyte sentrifugoidaan ja plasma erotellaan heti näytteenoton jälkeen. Eroteltu plasma säilyy muoviputkessa huoneenlämmössä 4 tuntia tai muuten se pakastetaan. Näytettä ei saa säilyttää +2 - +8C:ssa. Pakastettu näyte sulatetaan ennen analysointia 37 C:ssa. Hepariinia saavan potilaan näyte tulee analysoida 2h sisällä näytteenotosta.

LÄHETYS: Kokoverinäytteen oltava laboratoriossa 45min sisällä näytteenotosta. Plasmanäytteen oltava laboratoriossa 3h sisällä sentrifugoinnista. Lähetys huoneenlämmössä, tarvittaessa pakastettuna. Soita tutkimuksesta etukäteen laboratorion asiakaspalveluun p.040 6356351. Laboratorion asiakaspalvelu informoi tulevasta näytteestä hyytymisanalysaattorin työntekijää.

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Trombiiniaika pidentyy hepariini-, fibrinolyysi- ja trombiini-inhibiittorihoitojen yhteydessä sekä fibrinogeenitason ollessa matala. Trombiiniaika on pidentynyt, jos näytteessä on runsaasti fibriinin hajoamistuotteita. Erittäin harvinainen pitkän trombiiniajan syy on perinnöllinen fibrinogeenin rakenteellinen poikkeavuus (dysfibrinogenemia).

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 21 s

Tulkinta

Dabigatraani (Pradaxa) -hoitoon liittyen trombiiniaikatutkimus havaitsee trombiinin estäjän käytön erittäin herkästi. Se sopii esim. komplianssin osoittamiseen tai potilaan leikkauskelpoisuuden arviointiin. Jos trombiiniaika on normaali, dabigatraanivaikutusta ei ole. Toisaalta jo hyvin pieni dabigatraanipitoisuus pidentään trombiiniajan mittaamattoman pitkäksi. Hepariinihoito tai näytteen kontaminoituminen hepariinilla pidentää trombiiniaikaa.

Huomautukset

Tutkimus ei sovellu dabigatraanikonsentraation (lääkkeen annostelun) tarkkaan mittaamiseen. Tutkimusta ei voi käyttää hyytymistekijä X:n estoon perustuvan antikoagulantin (kuten rivaroksabaani) veren hyytymistä estävän vaikutuksen tutkimiseen.