Mykobakteeri, viljely

2812 -TbVi

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Tuberkuloosiepäily, muu mykobakteeri-infektionepäily.

Esivalmistelu

Mikrobiologian lähete, www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf Lähetteessä tulee mainita seuraavat asiat: Kliininen diagnoosi, näytteenlaatu, näytteenottopaikka, mikrobilääkehoito (sekä ennen näytteenottoa että sen jälkeen aloitettu), mahdollinen immunosupressio ja perussairaudet , sekä lähettäjän yhteystiedot (myös puhelinnumero). Potilaan valmistautumisen tueksi on olemassa potilasohje osoitteessa www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/02/mykobakteerinaytteet.pdf

Suoritus

Mykobakteeriviljely (-TbVi 2812) tutkimuspyyntö sisältää värjäys- ja viljelytutkimukset. Virtsa- ja ulostenäytteitä ei värjätä. Jos värjäys on positiivinen, näytteestä tehdään automaattisesti Mycobacterium tuberculosis nukleenihappotutkimus.

Näytteen käsittelyohjeet

Näyteastiat on aina pakattava omiin muovipusseihin, erilleen lähetteistä. Kaikki näytteet olisi pyrittävä toimittamaan mahdollisimman pian, mieluiten samana päivänä, laboratorioon. Jos tämä ei ole mahdollista, on näytteet säilytettävä jääkaapissa. Näytteistä tai lähetteistä tulee ehdottomasti löytyä näytteenlaatu ja näytteenottopäivä. Näytteiden lähetys: huoneenlämmössä, jos perillä 1 vrk kuluessa, muutoin kylmäkuljetuksena (+4C).

YSKÖS: Näytteeksi ysköksen Mykobakteeri tutkimukseen tarvitaan kolme yskösnäytettä. Näytteet kerätään kahtena peräkkäisenä päivänä: aamulla, päivällä ja seuraavana aamuna. Kolme näytettä lisää tutkimuksen luotettavuutta yhteen näytteeseen verrattuna. Tärkeätä on saada todellista ysköstä mahdollisimman syvältä keuhkoista. Pelkkä sylki ei riitä näytteeksi. Näyte yskitään suoraan kierrekorkilliseen näytepurkkiin (jokainen näyte omaan purkkiinsa). Suositeltava näytemäärä on n. 2-5ml. Näytteet voidaan toimittaa yhdellä kertaa laboratorioon.

LIKVORI:(1 - 2 ml) steriilissä putkessa

PLEURANESTE, BAL, BRONKUSHUUHDE, MAHAHUUHTELU: (5-20 ml) steriilissä putkessa.

KUDOSPALAT: (mielellään yli 1 mm paksuisia) steriilissä putkessa, jossa on muutama tippa steriiliä keittosuolaliuosta näytteen kuivumisen ehkäisemiseksi.

VIRTSA: Aamuvirtsaa 10 - 50 ml. Näytteet kerätään vähintään kahtena peräkkäisenä päivänä. Vuorokausikeräystä ei suositella.

VERI- JA LUUYDINNÄYTE: Otetaan suoraan Mykobakteeriveriviljelypulloon, joka on tilattava etukäteen Mykobakteerilaboratoriosta. Kts. tarkemmin tutkimus B-TbEVi (4438).

ULOSTE: steriiliin, kierrekorkilliseen purkkiin.

SIVELYNÄYTTEET (TIKKUNÄYTTEET):lähetetään steriilissä putkessa, jossa on muutama tippa keittosuolaliuosta näytteen kuivumisen ehkäisemiseksi. Geeliputkea ei tule käyttää. Tikkunäyte ei ole suositeltava vähäisen bakteerimäärän takia.

Menetelmä

VÄRJÄYS: Akridiinioranssivärjäys. Kaikista värjäyspositiivisista näytteistä tehdään Mycobacterium tuberculosis nukleenihappotutkimus, tuberkuloosi-diagnoosin nopeuttamiseksi.

VILJELY: Viljely tehdään nestemäisessä elatusaineessa herkällä automaattiseulontamenetelmällä. Sen lisäksi näyte viljellään kiinteälle elatusalustalle mahdollisten jatkotutkimusten nopeuttamiseksi.

MYKOBAKTEERILAJIMÄÄRITYS: Tehdään positiivisista viljelmistä geenitekniikalla.

HERKKYYSMÄÄRITYKSET: Kaikille uusille M. tuberculosis -löydöksille tehdään tarvittavat herkkyysmääritykset THL:n Mykobakteerilaboratoriossa. Keuhkoperäisille ei tuberkuloottisille mykobakteereille tehdään herkkyysmääritys vain erikseen pyytämällä. Muille kuin keuhkoperäisille ei tuberkulootisille mykobakteereille tehdään herkkyysmääritys automaattisesti.

Uusille M.tuberculosis kannoille tehdään lisäksi rifampisiiniresistenssigeenin osoitus (ns. rifampisiini pikaherkkyysmääritys) Nordlab:ssa.

Tekotiheys

Ma-Pe, kiireelliset värjäykset joka päivä.

Tulkinta

Positiivinen värjäystulos tarkoittaa, että näytteessä on runsaasti mykobakteeria. Negatiivinen värjäystulos ei pois sulje tuberkuloosin ja muun mykobakteeritaudin mahdollisuutta. Ysköksen positiivinen värjäystulos osoittaa, että potilas erittää runsaasti mykobakteeria ja on siten ympäristölleen tartunnanvaarallinen. Jos kyseessä on positiivinen värjäyslöydös, tutkitaan näyte M.tuberkulosis spesifisellä nukleenihappomäärityksellä suoraan alkuperäisestä näytteestä ja tulos ilmoitetaan hoitavalle lääkärille. Mycobacterium tuberculosis-viljelylöydös on aina merkittävä. Non-tuberkuloottisen mykobakteerin toistuva viljelylöydös voi olla merkitsevä ja tulee ratkaista kliinisin perustein. Äskettäinen antimikrobihoito voi johtaa väärään negatiiviseen viljelytulokseen.

Verrattuna perinteiseen rifampisiinin herkkyysmääritykseen rifampisiini pikaherkkyysmäärityksen herkkyys ja spesifiteetti ovat n.97-98%. Lopullinen rifampisiiniherkkyystulos saadaan THL:n perinteisen herkkyysmäärityksen jälkeen.

TULOKSET VALMIINA: Värjäykset viimeistään seuraavana päivänä näytteen saapumisesta laboratorioon. Kiireellisessä tapauksissa (eristystarpeen arvioimiseksi) oltava yhteydessä mikrobiologian laboratorioon 040-6356306.

Positiiviset värjäystulokset ilmoitetaan välittömästi puhelimitse. Positiivinen viljelytulos saadaan yleensä 1-4 viikon kuluessa. Lopullinen negatiivinen tulos vastataan vasta 7 viikon kuluttua (ihonäytteiden viljelytulos 10 viikon kuluttua).

Huomautukset

Värjäyksellä ei voida erottaa Mycobacterium tuberculosis-kompleksia atyyppisistä mykobakteereista.

Voimakkaasti normaaliflooran bakteereilla kontaminoituneesta näytteestä viljely voi epäonnistua laboratoriossa tehdystä näytteen dekontaminaatiosta huolimatta. Tällöin pyydämme uuden näytteen.

M.chimaera -lajimääritys tehdään pyydettäessä THL:ssä M.intracellulare -lajina vastatuille kannoille.

M.abscessus -alalajimääritys (M. abscessus ssp. abscessus, ssp. massiliense ja ssp. bolletii) tehdään pyydettäessä THL:ssä M.abscessus -kannoille.