Francisella tularensis, vasta-aineet

2816 S -FrtuAb

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Jänisrutto (tularemia)-epäily.

Esivalmistelu

Mikrobiologian ja immunologian lähete www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf Läheteessä tulee mainita: kysymyksenasettelu.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

5 ml kokoverta tai 2 ml seerumia. Pariseeruminäytteet 3 viikon välein.

Näyte säilyy viikon jääkaapissa, pitempi säilytys pakastettuna. Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössa 1 vrk sisällä, pitempiaikainen lähetys jäähdytettynä. Seerumi erotettava ennen lähettämistä.

Menetelmä

Bakteeriagglutinaatioon perustuva vasta-ainemääritys Francisella tularensis bakteeriantigeenilla.

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Yleistä

Tularemia diagnoosi on kliininen ja varmistetaan tarvittaessa vasta-ainemäärityksellä (S-FrtuAb, 2816). Francisella tularensis voidaan erityistapauksissa viljellä esim. kudospalasta, absessiontelon seinämästä tai märästä (-FrtuVi, 2818). Viljely on vaativaa, eikä negatiivista viljelyvastausta voi pitää poissulkevana. Saatavilla on myös PCR-tutkimus kudospalasta (-FrtuNhO, 8084).

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 40 tiitteri

Tulkinta

Vasta-ainetitteri alle 40 tulkitaan negatiiviseksi.

Vasta-aineet tulevat positiiviseksi yleensä viimeistään 3 viikon kuluessa taudin alusta. Merkittävä (vähintään 4-kertainen) vasta-ainetitterin nousu tai yksittäisen seeruminäytteen korkea titteri (vähintään 640) viittaavat tularemiaan. Sairastetun tularemian jälkeen vasta-ainetaso säilyy koholla vuosia.

TULOKSET VALMIINA: 7-10 vrk kuluessa.

Huomautukset

VIRHELÄHTEET: Väärä negatiivinen tulos, kun näyte on otettu taudin varhaisvaiheessa eikä löydöstä varmisteta pariseerumilla.