Tyreoglobuliini, seerumista

2828 S -Tygl

Osatutkimukset

S -TyglAb

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Papillaarisen ja follikulaarisen kilpirauhassyövän hoidon seuranta

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia. Näytteestä määritetään ilman eri pyyntöä tyreoglobuliinin lisäksi tyreoglobuliinivasta-aineitten pitoisuus. Seerumi säilyy 1 vrk huoneenlämmössä, 2 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. EDTA-plasma ei sovellu näytteeksi.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, kylmänä mikäli perillä 2 vrk:n kuluessa, muuten pakastettuna.

Menetelmä

Immunoluminometrinen

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Tyreoglobuliini on dimeerinen glykoproteiini, jonka molekyylipaino on n. 660 kDa. Se on kilpirauhashormonien T3 ja T4 esiaste, josta ne pilkotaan vapaiksi hormoneiksi TSH-stimulaation seurauksena. Normaalisti tyreoglobuliinia tavataan kilpirauhasen follikulaarisoluissa ja kolloidissa, mutta vain hyvin pieninä pitoisuuksina verenkierrossa. Kilpirauhassairauksien (mm. syövän, tulehdusten, liikatoiminnan ja ei-toksisen struuman) yhteydessä sitä kuitenkin usein pääsee vereen normaalia suurempia määriä.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki 1.8 - 111 µg/l

Tulkinta

Tyreoglobuliinipitoisuus suurenee kilpirauhasen erilaistuneissa syövissä, hypertyreoosissa, tyreoidiiteissa ja ei-toksisessa struumassa sekä ohimenevästi myös kilpirauhasleikkausten, biopsioiden ja radiojodihoidon jälkeen.

Kolmessa tilanteessa tyreoglobuliinin tutkimus ei ole luotettava ja näissä tilanteissa suositellaan muita syöpäseuranta menetelmiä kuin biokemiallinen seuranta:

1. Tilanne, jossa potilaalla normaali kilpirauhaskudosta jäljellä (engl. remnant thyroid tissue), joka voi tarkoittaa 0.5-1 µg/l Tygl per gramma kilpirauhaskudosta. Huom! TSH-stimulaatio vaikuttaa Tygl-tulokseen.

2. Trendiseurannassa suurenevat tyreoglobuliinivasta-aineet (esim. aiemmin tulokset alle tai 20 kU/l, uudet tulokset yli 40 kU/l) esiintyvät 15-30% kilpirauhasen erilaistuneissa syövissä ja vääristävät Tygl-pitoisuudet. Tässä tilanteessa suositellaan muita syöpäseuranta menetelmiä kuin biokemiallinen seuranta.

3. Heterofilliset vasta-aineet aiheuttavat yleensä 0,1%-3% tapauksissa väärä korkeat Tygl-pitoisuuksia. Käytössä ei ole menetelmiä niiden tunnistamiseen.

OHJEELLISET TULKINTARAJAT kilpirauhasen poiston ja radiojodiablaation jälkeen:

Kansainväliset suositukset (viitteet) suosittavat, että tyreoglobuliinimittaus tehdään monitoroinnin alussa ilman ja TSH-stimulaatiolla. Potilaat, joilla erittäin matala uusiutumisriski (esim. seurannassa tyreoglobuliini alle 0,2 µg/l ) voi monitoroida ilman TSH-stimulaatiota. Toista tutkimus ja seuraa trendiä, huomioiden kliininen tilanne ennen uusia toimenpideitä. Tarvittaessa käyttää TSH-stimulaatio, huomioiden että TSH-stimulatio nostaa 5-10 kertaa Tygl-pitoisuus (esim. yli 1-2 µg/l)

-- Kilpirauhasen poiston jälkeen muutamassa viikossa alle 1-2 µg/l.

-- Normaali kilpirauhaskudos jäljellä (epätäydellinen kilpirauhasresektio), mutta ei syöpämerkkejä muissa syöpätutkimuksissa: yleensä 0,2-1 µg/l.

-- Merkkinä erinomaisesta vasteesta (atyreoottinen tila) alle 0,2 µg/l TSH- simulaation jälkeen tai ilman TSH-stiumulaatiota. Potilaalla on todella matala riski syövän uusiutumisesta.

-- Selvästi suureneva (yli 2 µg/l) pitoisuus potilaan seurannassa TSH-stimulaatiolla voi osoittaa korkea riski syövän uusiutumisesta.

VIITTEET: Lebbink CA et al. 2022 European Thyroid Association Guidelines for the management of pediatric thyroid nodules and differentiated thyroid carcinoma. Eur Thyroid J. 2022

Haugen BR et al .2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid. 2016.

Huomautukset

17.10.2023 alkaen S-Tygl ja S-TyglAb tutkimusten määritysmenetelmät muuttuvat. S-Tygl tutkimuksen tulostaso laskee keskimäärin noin 50% ja S -TyglAb laskee keskimäärin noin 30%. Etenkin S-TyglAb tutkimuksessa yksittäisillä potilailla muutos voi olla pienempi tai suurempi. Muutoksen yhteydessä otetaan käyttöön valmistajan ilmoittamat viitearvot.

Kliinisen kemialla "ei mitattava" tarkoittaa Tygl-tutkimuksessa vanhalla menetelmällä alle 0,2 µg/l ja uudella menetelmällä alle 0,05 µg/l olevaa tulosta. Rajat syntyvät alimmasta vastattavasta tuloksesta, joka on vielä luotettavasti mitattavissa. Kliinisen kemialla status "ei mitattavissa" ei välttämättä tarkoita, että Tygl-tulos on nolla.

Tygl-tulos "ei mitattava" (ei luotettavasti mitattavissa) eroaa vanhan ja uuden menetelmien välillä, uuden menetelmän "ei mittatavissa" alle 0,05 µg/l alittaa vanhan menetelmän "ei mitattavissa" alle 0,2 µg/l ja tämä tarkoittaa parempaa analyyttista suorituskykyä uudella menetelmällä.