Veren sopivuuskoe, verestä

2935 B -XKoe

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Verensiirtohoito

Näyteastia

EDTA-putki 3 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 5 ml laskimoverta EDTA-putkeen. Pieniltä lapsilta 1-2 ml laskimoverta EDTA-putkeen, vastasyntyneeltä tai keskoselta 500µl verta EDTA-mikroputkeen. Näyte säilyy +4C jääkaapissa 5 vrk. NÄYTTEENOTTO-OHJE: www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/naytteenotto_verensiirtotutk.pdf

LÄHETYS: Kokoverinäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Punasoluagglutinaatio

Tekotiheys

päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Veren sopivuuskokeella tutkitaan, onko veren saajan plasmassa vasta-aineita siirrettäväksi aiottuja punasoluja vastaan. Sopivuuskoe tehdään jokaisesta siirrettäväksi aiotusta punasoluyksiköstä ennen verensiirtoa.

Tulkinta

Negatiivinen = veri sopii potilaalle

Positiivinen = veri ei sovi potilaalle

Huomautukset

Sopivuuskoe on aina voimassa 5 vuorokautta näytteenotosta.

Näytteet veriryhmämääritystä ja sopivuuskoetta varten otetaan eri aikoina ja näytteenottajina ovat eri henkilöt. Näin pienennetään potilaan tunnistusvirheistä aiheutuvaa vaaraa.

Elektiiviseen leikkaukseen tulevilta potilailta sopivuuskoenäyte otetaan 1-2 päivää ennen suunniteltua toimenpidettä, eikä sopivuuskoe saa olla verensiirtohetkellä 5 vuorokautta vanhempi.

Päivystyspotilaista otetaan näytteet veriryhmämääritystä (E-ABORh) ja veriryhmävasta-aineiden seulontaa (P-VRAb-O) varten ensimmäisellä näytteenottokerralla, ja sopivuuskoenäyte otetaan seuraavalla näytteenottokerralla (esim. seuraavalla aamukierrolla). Jos potilaan veriryhmä on jo rekisterissä, otetaan näytteet vasta-aineiden seulontaa ja sopivuuskoetta varten ensimmäisellä näytteenottokerralla.

Hätätilanteissa näytteet veriryhmämääritystä ja sopivuuskoetta varten voidaan poikkeuksellisesti ottaa yhtä aikaa. Hätätilanteesta päättää hoitava lääkäri. Sekä näytteenottajan että potilaan tunnistaneen hoito-osaston henkilön on varmistettava potilaan tunnistaminen nimikirjaimillaan putkiin. Näissä tilanteissa potilaan tunnistaminen on varmistettava erityisen huolella. Jos näyteputkista ei löydy sovittuja tunnistusmerkintöjä, näytteistä ei tehdä veriryhmäserologisia tutkimuksia.