Veriryhmä ja Rh, punasoluista

2951 E -ABORh

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Veriryhmätiedon tarve (verensiirtohoito, raskaus)

Näyteastia

EDTA-putki 3 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 5 ml laskimoverta EDTA-putkeen. Pieniltä lapsilta 1-2 ml laskimoverta EDTA-putkeen, vastasyntyneeltä tai keskoselta 500µl verta EDTA-mikroputkeen. Näyte säilyy +4C jääkaapissa 5 vrk. NÄYTTEENOTTO-OHJE: www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/naytteenotto_verensiirtotutk.pdf

LÄHETYS: Kokoverinäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Punasoluagglutinaatio

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Erilaisia veriryhmäjärjestelmiä tunnetaan lukuisia. Verensiirron kannalta tärkeimmät ovat ABO- ja Rh-järjestelmät.

Tulkinta

VASTAUS: Ilmoitetaan potilaan ABO- ja RhD-veriryhmä.

Huomautukset

Täydellisesti määritetty veriryhmä on voimassa potilaan koko eliniän, jollei potilasta ole hoidettu allogeenisella kantasolujen siirrolla (jolloin veriryhmän vaihtuminen on mahdollista).

Alle 6 kuukauden iässä ABO-järjestelmän vasta-aineet eivät ole vielä kehittyneet, joten veriryhmä määritetään vain punasoluista. Näin määritettynä veriryhmä ei ole lopullinen, vaan se on voimassa enintään 6 kuukauden ikään saakka. Tätä vanhemmille lapsille tehdään täydellinen veriryhmämääritys, mikäli veriryhmätietoa tarvitaan.

Näytteet veriryhmämääritystä ja sopivuuskoetta varten otetaan eri aikoina ja näytteenottajina ovat eri henkilöt. Näin pienennetään potilaan tunnistusvirheistä aiheutuvaa vaaraa.

Elektiiviseen leikkaukseen tulevan potilaan veriryhmämääritystä (E-ABORh) ja veriryhmävasta-aineiden seulontaa (P-VRAb-O) varten näytteet tulee ottaa 3-5 vrk ennen suunniteltua toimenpidettä.

Päivystyspotilaista otetaan näytteet veriryhmämääritystä (E-ABORh) ja veriryhmävasta-aineiden seulontaa (P-VRAb-O) varten ensimmäisellä näytteenottokerralla, ja sopivuuskoenäyte (B-XVeri) otetaan seuraavalla näytteenottokerralla (esim. seuraavalla aamukierrolla). Jos potilaan veriryhmä on jo rekisterissä, otetaan näytteet vasta-aineiden seulontaa ja sopivuuskoetta varten ensimmäisellä näytteenottokerralla.

Hätätilanteissa näytteet veriryhmämääritystä ja sopivuuskoetta varten voidaan poikkeuksellisesti ottaa yhtä aikaa. Hätätilanteesta päättää hoitava lääkäri. Sekä näytteenottajan että potilaan tunnistaneen hoito-osaston henkilön on varmistettava potilaan tunnistaminen nimikirjaimillaan putkiin. Näissä tilanteissa potilaan tunnistaminen on varmistettava erityisen huolella. Jos näyteputkista ei löydy sovittuja tunnistusmerkintöjä, näytteistä ei tehdä veriryhmäserologisia tutkimuksia.