Veriryhmä, vasta-aineet, tunnistus, verestä

2955 B -VRAbTu1

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Tutkimus tehdään, kun veriryhmävasta-aineiden seulonta on positiivinen.

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 2 x 10 ml laskimoverta EDTA-putkeen. Näyte säilyy +4C jääkaapissa 5 vrk.

LÄHETYS: Kokoverinäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Punasoluagglutinaatio

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Veriryhmävasta-aineiden tunnistuksen tavoitteena on selvittää potilaalla olevat verensiirron kannalta merkittävät veriryhmävasta-aineet.

Jos veriryhmävasta-aineiden seulontakoe on positiivinen, löytynyt vasta-aine tunnistetaan. Vasta-ainetunnistuksen jälkeen voidaan verivalmiste valita siten, että vasta-aineen esiintyminen ei vaaranna verensiirtohoidon toteutusta.

Tulkinta

VASTAUS: Ilmoitetaan punasoluantigeeni (= veriryhmäantigeeni), jota vastaan vasta-aineita on todettu. Vastauksen yhteydessä annetaan myös ohje sopivasta verivalmisteesta.

Epäselvissä tapauksissa näyte lähetetään edelleen tutkittavaksi SPR:n Veripalvelun laboratorioon Helsinkiin.

Huomautukset

Veriryhmävasta-aineiden seulonnan ja tunnistuksen tulokset ovat voimassa 5 vuorokautta näytteenotosta.

Elektiiviseen leikkaukseen tulevan potilaan veriryhmämääritys (E-ABORh) ja veriryhmävasta-aineiden seulonta (P-VrAb-O) tulee tehdä hyvissä ajoin ennen suunniteltua verensiirtoa. Näytteet näitä tutkimuksia varten tulee ottaa 3-5 vrk ennen suunniteltua toimenpidettä. Tällöin vasta-aineiden seulonnassa mahdollisesti löytyvät vasta-aineet ehditään tunnistaa ja hankkia sopivat verivalmisteet. Vasta-aineiden tunnistus vie aikaa 1-3 arkipäivää.

Päivystyspotilaista otetaan näytteet veriryhmämääritystä (E-ABORh) ja veriryhmävasta-aineiden seulontaa (P-VRAb-O) varten ensimmäisellä näytteenottokerralla, ja sopivuuskoenäyte (B-XVeri) otetaan seuraavalla näytteenottokerralla (esim. seuraavalla aamukierrolla). Jos potilaan veriryhmä on jo rekisterissä, otetaan näytteet vasta-aineiden seulontaa ja sopivuuskoetta varten ensimmäisellä näytteenottokerralla.