Viskositeetti, plasmasta

2978 P -Viskos

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki 1.2 - 1.9 mPa s

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

www.yml.fi/tuotevalikoima/937.html

Rakkulanesteen viskositeettimääritystä voidaan käyttää haimakystien erotusdiagnostiikassa yhdessä muiden määritysten kanssa (mm. lipaasi ja CEA) (Linder JD et al, 2006). Määritykselle ei ole olemassa viitevälejä. Kirjallisuuden mukaan rakkulanesteen viskositeetin ollessa yli 1.6 (ja CEA yli 480 ng/ml), on todennäköisimmin kyseessä musinoottinen kystinen leesio (kystadenooma tai kystadenokarsinooma), kun taas sen ollessa alle 1.6 (ja CEA matala) kyseessä todennäköisimmin olisi benigni leesio. Lipaasi on viskositeetin lisäksi tärkeässä osassa seroosin kystadenooman ja haiman pseudokystan erotusdiagnostiikassa. Linder J D, Geenen J E, Catalano M F. Cyst fluid analysis obtained by EUS-guided FNA in the evaluation of discrete cystic neoplasms of the pancreas: a prospective single-center experience. Gastrointest Endosc 2006 64:697-702.