Alumiini, seerumista

2998 S -Al

Näyteastia

Vacuette Z No Additive

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 2 ml seerumia. Aamunäyte. Kontaminaatioriskin vähentämiseksi suositellaan hukkaputken ottamista ennen varsinaista näytteenottoa. Näyte otetaan lisäaineettomaan putkeen (valkokorkkinen Vacuette). Näytteen annetaan hyytyä huoneenlämmössä 4 tuntia kääntelemättä sitä välillä. Sentrifugoinnin jälkeen seerumi siirretään toiseen lisäaineettomaan putkeen kaatamalla.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 0.2 µmol/l

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

www.yml.fi/tuotekuvaus_show.php?tuotenro=28