Tuma, liukoiset antigeenit, vasta-aineet, seerumista

3022 S -ENAAb

Osatutkimukset

S -SmAb
S -RNPAb
S -SSAAb
S -SSBAb
S -Scl70Ab
S -Jo1Ab
S -SentAb
S -RNP70Ab
S -DNAnAb

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Tumavasta-aineiden spesifiteetin selvittäminen autoimmuunisidekudossairauksien diagnostiikassa.

Esivalmistelu

Mikrobiologian ja immunologian lähete www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf Lähetteessä tulee mainita: kliininen diagnoosi ja kysymyksenasettelu.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

2 ml seerumia.

Näyte säilyy viikon jääkaapissa, pitempi säilytys pakastettuna. Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössa 1 vrk sisällä, pitempiaikainen lähetys jäähdytettynä. Seerumi erotettava ennen lähettämistä.

Menetelmä

Kaksivaiheinen fluoroentsyymi-immunologinen menetelmä.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Yleistä

S-ENAAb tutkimuksessa tehdään ensin vasta-aineseulonta seuraavia ENA-antigeeneja kohtaan: U1RNP, RNP70, SS-A, SS-B, centromere B, Scl-70, Jo-1, Sm, fibrillarin, RNA Polymeraasi III, Ribosomaaliset fosfoproteiinit (Rib-P), PM-Scl, PCNA, Mi-2. Lisäksi myös dsDNA vasta-aineet tulevat seulotuiksi.

Seulontapositiivisista näytteistä mitataan spesifiset vasta-aineet yllämainituista seuraaville antigeenille U1RNP, RNP70, SS-A, SS-B, centromere B, Scl-70, Jo-1, Sm, dsDNA.

Jos seulontapositiiviselle näytteelle ei löydetä S-ENAAb tutkimuksessa oikeaa spesifiteettiä niin S-ANATyJT (nro 11676) tutkimuksella voidaan tutkia loput seulonnassa mukana olevat spesifiteetit. S-ANATyJT tilataan tarvittaessa erikseen ja sitä varten tarvitaan uusi näyte.

Tulkinta

Normaalisti negatiivinen.

VIITEARVOT:

S-DNAnAb: Negatiivinen <10 IU/ml. Raja-arvo 10-15 IU/ml. Positiivinen >15 IU/ml.

S-RNPAb: Negatiivinen <5 U/ml. Raja-arvo 5-10 U/ml. Positiivinen >10 U/ml.

Muut osatutkimukset: Negatiivinen <7 U/ml. Raja-arvo 7-10 U/ml. Positiivinen >10 U/ml.

TULOKSET VALMIINA: 1-3 vrk kuluessa.

Spesifiteetteihin liittyvät yleisimmät kliiniset ilmentymät:

S -DNAnAb(natiivi-DNA, double stranded DNA): dsDNA-vasta-aineita esiintyy pääasiassa SLE-potilailla.

S -Jo1Ab(Histidyyli-tRNA-syntetaasi): Jo-1-vasta-aineita esiintyy polymyosiittia, dermatomyosiittia ja fibrosoivaa alveoliittia sairastavilla potilailla.

S -RNPAb (U1RNP), S-RNP70Ab: Korkea RNP-vasta-aine tiitteri voi viitata MCTD: n. RNP-vasta-aineita voidaan tavata myös SLE:n ja systeemisen skleroosin rajoittuneen tautimuodon yhteydessä.

S -Scl70Ab (topoisomeraasi I): Scl-70-vasta-aineita esiintyy systeemisessä skleroosissa. Liittyvät yleensä systeemisen skleroosin diffuusiin tautimuotoon.

S -SentAb (sentromeeri B): Sentromeerivasta-aineita esiintyy systeemisen skleroosin rajoittuneessa tautimuodossa.

S -SmAb(Smith): Positiivinen Sm-vasta-ainelöydös voi viitata SLE-tautiin.

S -SSAAb(Ro): Positiivinen SS-A-vasta-ainelöydös voi viitata Sjögrenin syndroomaan tai SLE:hen. SS-A-vasta-ainepositiivisten äitien vastasyntyneille lapsille voi kehittyä neonataalilupus tai kongenitaalinen A-V-blokki. SS-A-vasta-aineet voivat myös liittyä autoimmuunimaksasairauksiin.

S -SSBAb(La): Positiivinen SS-B-vasta-ainelöydös voi viitata Sjögrenin syndroomaan tai SLE:hen. SS-B-vasta-ainepositiivisten äitien vastasyntyneille lapsille voi kehittyä neonataalilupus tai kongenitaalinen A-V-blokki.

Huomautukset

Virhelähteet: Lipeeminen, hemolysoitunut tai bakteerikontaminoitunut näyte voi antaa virheellisen tuloksen.