Etambutoli, seerumista

3028 S -ETA

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki 3 - 6 mg/l

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirja

vita.fi/laboratoriokasikirja/tutkimus/7118