Rifampisiini, seerumista

3109 S -RIF

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirja

vita.fi/laboratoriokasikirja/tutkimus/7035