Tiopentaali, seerumista

3117 S -Tiopen

Näyteastia

Seerumiputki 10 ml

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki 1 - 5 mg/l

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

vita.fi/laboratoriokasikirja/tutkimus/462