Trimipramiini, seerumista

3266 S -Trimip

Näyteastia

Seerumiputki 10 ml

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki 500 - 1000 nmol/l

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

vita.fi/laboratoriokasikirja/tutkimus/567