Vuototaipumuksen selvittely, plasmasta

3355 P -Vuotot

Osatutkimukset

P -APTT
P -TT
P -TT-INR
P -Fibr
P -FII
P -FV
P -FVII
P -FX
P -FVIII
P -vWF-Akt
P -FXIII

Esivalmistelu

Jos sähköistä lähetettä ei voida toimittaa pyynnön mukana, liitä näytteen mukaan erillinen alihankintalaboratorion hemostaasitutkimukset -lähete fimlab.fi/wp-content/uploads/hemostaasitutkimukset-lahete.pdf

Päivystyksellisten näytteiden tutkimisesta ja lähettämisestä tulee sopia etukäteen alihankintalaboratorion kanssa arkisin klo 8-18 (p. 044 472 8393) ja muina aikoina numeron 03 311 76536 kautta.

Päivystyksellisten näytteiden lähettämisestä tulee sopia laboratorion kanssa (p.040 635 6351), jotta lentokuljetus ehditään varata ajoissa.

Näyteastia

VACUETTE

Näytteen käsittelyohjeet

Alihankintalaboratorion ohje näytteenotosta: fimlab.fi/yleisohje/hemostaasitutkimusten-naytteenotto-ohje sekä näytteiden käsittelystä ja lähetyksestä: fimlab.fi/yleisohje/hemostaasinaytteiden-kasittely-ja-lahetysohje

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu fimlab.fi/tutkimus/11046