CA 50 antigeeni, seerumista

3415 S -CA50

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 25 kU/l

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

vita.fi/laboratoriokasikirja/tutkimus/535