Immunoglobuliini G, indeksi, aivo-selkäydinnesteestä

3450 Li-IgG-Ind

Osatutkimukset

Li-Alb
Li-IgG
S -Alb
S -IgG

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Multippeli skleroosin ja muiden keskushermoston inflammaatioiden ja infektioiden diagnostiikka.

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Näytteen käsittelyohjeet

LIKVORNÄYTE: 0.5 ml selkäydinnestettä (minimi 0.15 ml). Likvornäytteessä ei saa olla verta, hemolyysi voi vaikuttaa tulokseen, esim. aiheuttaa korkeaa indeksin arvoa.

SEERUMINÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia. Seeruminnäyte ja likvorinnäyte tulee ottaa samana päivänä. Selkäydinnestenäyte sentrifugoidaan 2000 x g 10 min ja supernatantti otetaan talteen. Seerumi ja selkäydinnestenäyte säilyvät jääkaapissa 1 viikon.

LÄHETYS: Seerumi- ja selkäydinnestenäyte lähetetään huoneenlämpöisenä mikäli perillä 1 vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

IgG-indeksi lasketaan selkäydinneste- ja seeruminäytteistä määritettyjen IgG- ja albumiinipitoisuuksien perusteella:

Li-IgG/S-IgG x S-Alb/Li-Alb

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Aivo-selkäydinnesteen IgG-indeksissä likvorin ja seerumin IgG- ja albumiini-pitoisuudet suhteutetaan toisiinsa, jotta voitaisiin arvioida paremmin keskushermoston sisäistä immunoglobuliinien synteesin lisääntymistä.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 0.7

Tulkinta

Hemolyyttiset likvornäytteet voivat vaikuttaa tulokseen, esim. aiheutaa korkeaa indeksin arvoa.

Huomattavasti suurentuneita indeksejä todetaan yleensä kroonisissa keskushermostosairauksissa, joihin liittyy paikallinen immuunivaste. Demyelinisoivien sairauksien diagnostiikassa käytetään lisäksi likvorin oligoklonaalisten immunoglobuliinifraktioiden toteamista (ks. Li-Ig-Oc).

Viitteet :

1. Bentz JS. Laboratory Investigation of Multiple Sclerosis. Laboratory Medicine 1995:26:393-9

2. MS-tauti käypä hoito -suositus: julkaistu: 16.12.2015, viitattu 17.1.2018. www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi36070