Bakteeri, viljely (1:aerobit ja anaerobit syvänäytteestä), märkäeritteestä

3491 Pu-BaktVi1

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Syvän bakteeri-infektion aiheuttajan/aiheuttajien etsintä.

Esivalmistelu

Mikrobiologian lähete, Mikrobiologian ja immunologian tutkimusten lähetelomake www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf Lähetteessä tulee mainita seuraavat asiat: Kliininen diagnoosi, näytteenlaatu, näytteenottopaikka, mikrobilääkehoito (sekä ennen näytteenottoa että sen jälkeen aloitettu), mahdollinen immunosupressio ja perussairaudet , sekä lähettäjän yhteystiedot (myös puhelinnumero).

Näytteen käsittelyohjeet

Näytteeksi otetaan edustava märkänäyte, mieluiten ennen mikrobilääkityksen aloitusta. Näyte otetaan mahdollisimman aseptisesti iho- ja limakalvokontaminaatiota välttäen. Ihon läpi näytettä otettaessa, punktiokohta puhdistetaan huolellisesti 80 %:lla A12T:llä ennen näytteen ottamista. Pisto-, viilto-, leikkaus- tai muu syvä haava puhdistetaan huolellisesti steriilillä keittosuolalla ja ylimääräinen neste kuivataan steriilillä sideharsotaitoksella ennen näytteen (erite, kudospala) ottamista. Haavan pohjaa peittävä nekroottinen tai arpeutunut kudos tulee poistaa kirurgisesti ennen näytteen ottamista.

Näyte otetaan ja lähetetään tutkittavaksi mikrobiologian laboratorioon tilanteesta riippuen jollakin seuraavista tavoista:

1) Märkänäyte syvästä absessista tai toimenpiteen yhteydessä esim. poskiontelosta, vatsaontelosta ym. otetaan suoraan steriiliin ruiskuun, joka suljetaan steriilisti ja lähetetään välittömästi mikrobiologian laboratorioon. Mikäli näyte todennäköisesti viipyy matkalla laboratorioon yli 2 tuntia, näyte siirretään ruiskusta aseptisesti kuljetusampulliin (esim. Portagerm tai vastaava) ja lähetetään siinä tutkittavaksi. Absessin poiston yhteydessä otetaan lisänäytteeksi pala absessin seinämää ja lähetetään se steriilissä astiassa tutkittavaksi (vrt. kohta 2). Tarvittaessa absessin seinämästä voidaan ottaa näyte myös vanutikkuun ja lähettää se bakteerinäytteen kuljetusputkessa tutkittavaksi (vrt. kohta 4).

2)Kudospalat yms. lähetetään steriilissä putkessa /purkissa. Kuivumisen ehkäisemiseksi putkeen lisätään muutama tippaa steriiliä keittosuolaliuosta. Näyte tulee toimittaa laboratorioon viipymättä. HUOM!! PÄIVYSTYSAIKANA OTETTU KUDOSPALA SÄILYTETÄÄN JÄÄKAAPISSA JA LÄHETETÄÄN HETI AAMULLA MIKROBIOLOGIAN LABORATORIOON.

3)Pisto, viilto, leikkaus- tai muusta syvästä haavasta näyte aspiroidaan ruiskuun ja lähetetään sellaisenaan tai bakteerinäytteen kuljetusampullissa. Haavan pohjalta otettu kudospala lähetetään sellaisenaan steriilissä astiassa, johon lisätään muutama tippa steriiliä keittosuolaa. Vanutikkuun haavan pohjalta otettu sivelynäyte lähetetään bakteerinäytteen kuljetusputkessa.

4)Mikäli märkäeritettä on niin vähän, ettei sitä saada aspiroiduksi ruiskuun, sitä imeytetään vanutikkuun, joka lähetetään tutkittavaksi kuljetusputkessaan.

5)Vierasesineet: Steriilissä astiassa, johon lisätään aseptisesti muutama tippa steriiliä keittosuolaa. Kanyylit/katetrit: leikkaa kärjestä steriileillä saksilla 2-3 cm pituinen pala ja laita se steriiliin putkeen, johon lisätään muutama tippa steriiliä keittosuolaa.

6)Poskiontelonäyte: Punktoitu märkä tai huuhtelunesteestä kerätyt märkäiset kohdat lähetetään viljelyyn ruiskussa, anaerobiampullissa (ks kohta 1) tai geelikuljetusputkessa.

7)Välikorvaerite: Välikorvaerite lähetetään joko ruiskussa, anaerobiampullissa tai geelikuljetusputkessa. Näytteenotossa vältettävä näytteen kontaminoitumista korvakäytävän normaalimikrobistolla.

8)Syvät silmänäytteet (sarveiskalvo, etukammioneste, lasiainen): kts. erillinen näytteenotto-ohje.

Näytteiden säilyttäminen ja lähettäminen: Näytteet toimitetaan mikrobiologian laboratorioon mahdollisimman nopeasti, mielellään saman päivän aikana.

Ruiskuun otettu näyte: toimitus välittömästi (<2h näytteenotosta) mikrobiologian laboratorioon.

Muut näytteet: säilytys jääkaapissa yön yli tai viikonlopun yli (enintään 3 vrk). Geelikuljetusputkeen otettu tikkunäyte voidaan säilyttää myös huoneenlämmössä, jos toimitus laboratorioon saman päivän aikana. Lyhytkestoinen kuljetus huoneenlämmössä, muutoin kuljetus jääkaappilämpötilassa.

Jos näytettä ei saada esim. viikonlopun vuoksi nopeasti laboratorioon, tiettyjä näytteitä (nivel-, pleura-, vatsaontelo- yms. nesteet) suositellaan lähetettäväksi myös aerobiseen ja anaerobiseen veriviljelypulloon otettuna (Pu-BakAeVi,10495 ja Pu-BakAnVi,10496), jotta varmistetaan mahdollisten mikrobien löytyminen viljelyssä.

Veriviljelypulloon otetut näytteet: säilytys ja lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Bakteeriviljely aerobi- ja anaerobiolosuhteissa näyteenlaadun ja ottokohdan mukaan valituilla yleis- ja erikoiselatusaineilla.

Rikastusviljely (ei geelikuljetusputkessa tulevista näytteistä)

Kasvavat bakteerit tunnistetaan ja niille tehdään herkkyysmääritykset näytteenlaadusta ja kliinisestä kysymyksenasettelusta riippuen.

Tekotiheys

Viljely joka päivä (ma-su).

Tulkinta

Löydökset tulkitaan lähetteessä ilmoitettujen esitietojen, näytteen laadun ja käytetyn menetelmän perusteella.

TULOKSET VALMIINA: Alustavat aerobiviljelytulokset saadaan 1 - 2 vuorokauden kuluttua ja alustavat anaerobiviljelytulokset 2 vrk:n kuluttua. Lopulliset positiiviset tulokset mikrobilääkeherkkyysvastauksineen 2-4 vuorokauden kuluttua. Negatiivisten näytteiden kasvatusta jatketaan pidempään ja lopulliset vastaukset valmistuvat 10 vrk:ssa.

Huomautukset

Mikäli näytteestä halutaan viljelyn lisäksi värjäys, tulee se pyytää erikseen (tutkimuspyyntö: 1159 -BaktVr)

Tietyt bakteerit (Neisseria gonorrhoea (gonokokki), Francisella tularensis, Legionella, Listeria, Mycobacterium tuberculosis ja muut mykobakteerit) vaativat erikoiskasvatusolosuhteita. Näitä bakteereita epäiltäessä tulee epäily mainita lähetteessä ja pyytää tutkimus erillisenä (esim. Gonokokkiviljely, Legionella-viljely, Tb-viljely). Sieni-infektiota epäiltäessä on pyydettävä sienitutkimukset erikseen (Pu-SienVi).

Laboratoriota on etukäteen informoitava (soitto numeroon 040-6356305) mikäli epäillään tautia, joka voi aiheuttaa laboratoriotyössä tartuntoja (esim. Brucella-, Burkholderia pseudomallei (melioidoosi), Francisella tularensis (Tularemia) -infektion epäily).

VIRHELÄHTEET: Näytteenottoon liittyvät virheet. Mikrobilääkehoito ennen näytteenottoa. Näytteen saapuminen laboratorioon kestänyt yli sallitun ajan. Virheelliset säilytysolosuhteet.