Bakteeri, viljely (2:aerobit pintanäytteestä), märkäeritteestä

3492 Pu-BaktVi2

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Pinnallisen (iho, limakalvot) bakteeri-infektion aiheuttajan/aiheuttajien etsintä.

Esivalmistelu

Jos lähetetietoja ei voida välittää sähköisesti on täytettävä Mikrobiologian lähete www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf

Lähetteessä tulee mainita seuraavat asiat: Kliininen diagnoosi, näytteenlaatu, näytteenottopaikka, antibioottihoito (sekä ennen näytteenottoa että sen jälkeen aloitettu), mahdollinen immunosupressio ja perussairaudet , sekä lähettäjän yhteystiedot (myös puhelinnumero).

Näytteen käsittelyohjeet

Näytteeksi otetaan pinnallista tulehduseritettä vanutikkuun, joka lähetetään bakteerinäytteen geelikuljetusputkessa mikrobiologian laboratorioon. Pinnallisiksi näytteiksi katsotaan iholta ja limakalvoilta otettavat näytteet kuten märkäeritteet pinnallisista ihoinfektioista, myös pinnalliset makuu- ja säärihaavanäytteet, korvakäytävänäytteet ja silmän sidekalvonäytteet. Haavat ja ruhjeet on ensin puhdistettava huolellisesti keittosuolalla ja pinnallinen kerros on poistettava, minkä jälkeen näyte otetaan haavan pohjalta.

Silmän sidekalvonäytteet otetaan yleensä alaluomen sidekalvolta. Jos silmä on kovin märkäinen, ylimääräinen, kontaminoitunut märkä pyyhkäistään pois ennen näytteenottoa.

Poskiontelonäytteet, välikorvaeritteet ja leikkaushaavanäytteet tilataan syvämärkäviljelynä, Pu-BaktVi1 (3491).

Näytteet toimitetaan mikrobiologian laboratorioon mahdollisimman nopeasti, mielellään saman päivän aikana. Geelikuljetusputkeen otettu näyte säilyy huoneenlämmössä (jos toimitus saman päivän aikana)tai jääkaapissa yön tai viikonlopun yli (enintään 3 vrk). Lyhytkestoinen kuljetus huoneenlämmössä, muutoin kuljetus jääkaappilämpötilassa.

Menetelmä

Bakteeriviljely aerobiolosuhteissa näytteenlaadun ja ottokohdan mukaan valituilla yleis- ja erikoiselatusaineilla.

Kasvavat bakteerit tunnistetaan ja niille tehdään herkkyysmääritykset näytteenlaadusta ja kliinisestä kysymyksenasettelusta riippuen.

Tekotiheys

Viljely joka päivä (ma-su).

Tulkinta

Pinnalliset märkänäytteet kontaminoituvat helposti ihon/ limakalvojen normaalimikrobistolla. Varsinaisten infektion aiheuttajien löytymistä helpottaa huolellisuus näytettä otettaessa ja lähetettä kirjoitettaessa. Löydökset tulkitaan lähetteessä ilmoitettujen esitietojen, näytteen laadun ja käytetyn menetelmän perusteella. Lisätutkimukset (lisäherkkyysmääritykset, yms.) tehdään perustellusta pyynnöstä.

TULOKSET VALMIINA: Alustavat viljelytulokset saadaan 1 - 3 vuorokauden kuluessa ja lopulliset tulokset herkkyysvastauksineen 2 - 4 vuorokauden kuluessa.

Huomautukset

Tietyt bakteerit (esim. Brucella, Neisseria gonorrhoeae (gonokokki), Francisella tularensis, Legionella, Listeria, Mycobacterium tuberculosis ja muut mykobakteerit) vaativat erikoiskasvatusolosuhteita. Näitä bakteereita epäiltäessä tulee epäily mainita lähetteessä ja pyytää tutkimus erillisenä (esim. Gonokokkiviljely, Legionella-viljely, Tb-viljely). Sieni-infektiota epäiltäessä on pyydettävä sienitutkimukset erikseen.

VIRHELÄHTEET: Näytteenottoon liittyvät virheet. Mikrobilääkehoito ennen näytteenottoa. Näytteen saapuminen laboratorioon kestänyt yli sallitun ajan. Virheelliset säilytysolosuhteet.