Bakteeri, viljely, ysköksestä

3493 Ex-BaktVi

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Bakteeripneumonian tai bronkiitin aiheuttajan etsintä yskös-, imulima ja bronkoskopianäytteistä.

Esivalmistelu

Mikrobiologian lähete www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf Lähetteessä tulee mainita seuraavat asiat: Kliininen diagnoosi, näytteenlaatu, näytteenottopaikka, mikrobilääkehoito (sekä ennen näytteenottoa että sen jälkeen aloitettu), mahdollinen immunosupressio ja perussairaudet , sekä lähettäjän yhteystiedot (myös puhelinnumero).

Näytteenlaatu tulee mainita tarkasti: onko kyseessä yskitty yskös, trakea-aspiraatti vai brobkoskopian yhteydessä otettu markänäyte tai harjanäyte. Mikäli näyte on otettu keittosuolasiuoksella huuhdellen se tulee mainita lähetteessä.

Näyteastia

Kierrekorkillinen purkki

Näytteen käsittelyohjeet

Märkäistä ysköstä (ei nielulimaa), trakea- tai bronkusimunäytettä tiiviisti suljettavassa purkissa. Bronkoskopian yhteydessä aspiroitu märkänäyte (ei nielulimaa) bakteerinäytteen kuljetusampullissa. Bronkoskopia harjanäyte: harja 1ml:ssa steriiliä keittosuolaa.

Näytteet tulisi toimittaa laboratorioon mahdollisimman pian, optimi 2h sisällä näytteenotosta. Näyte tulee säilyttää jaakaapissa (max 1 vrk). Jos kuljetus kestää yli 2 tuntia, näyte toimitetaan jääkaappilämpötilassa. Pitempi säilytys (varsinkin huoneen lämmössä) aiheuttaa leukosyyttien hajoamista ja normaalin flooran (etenkin E.coli-tyyppisten gram-negat. sauvojen ja stafylokokkien) ylikasvua, jolloin viljelyllä voidaan saada vääristynyt tulos.

Menetelmä

Viljely, tunnistus ja tarvittaessa herkkyysmääritys.

Tekotiheys

Viljely joka päivä (ma-su).

Tulkinta

Näytteestä vastataan viljelylöydös tarpeellisiksi katsottuine jatkotutkimustuloksineen.

TULOKSET VALMIINA: Alustava tulos 1-2 vrk:ssa. Lopullinen tulos 2 - 4 vrk:ssa.

Huomautukset

Mikäli näytteestä halutaan viljelyn lisäksi värjäys, tulee se pyytää erikseen (tutkimuspyyntö: 1159 -BaktVr)

Mykobakteeri ("tuberkuloosibakteeri")-, Legionella- ja Nocardia-viljelyt on pyydettävä erikseen.

VIRHELÄHTEET: Mikrobiöääkehoito ennen näytteenottoa. Näytteen saapuminen laboratorioon kestänyt yli sallitun ajan.