Selkäydinnesteen osoitus (kval), eritteestä

3551 Se-Likvo-O

Osatutkimukset

S -Likvo-O

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Käytetään haluttaessa tutkia sisältääkö tutkittava nenä-, korva- tms. erite aivoselkäydinnestettä.

Näyteastia

Muoviputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: Nenä-, korva- tms. eritettä vähintään 0.5 ml sekä samanaikaisesti otettua laskimoverta 3 ml tai lähetettäessä 1 ml seerumia. Selvästi verisestä tai viskoosista eritteestä tutkimusta ei yleensä kannata tehdä. Näytteet säilyvät jääkaapissa 3 vuorokautta, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Näytteen mukana toimitettava lyhyet esitiedot (näytteen alkuperä) joko sähköisesti tai tarraan/lähetteeseen kirjoitettuna.

LÄHETYS: Eritenäyte ja seeruminäyte toimitettava laboratorioon viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä. Näytteen säilytys ensisijaisesti jääkaapissa, kylmäkuljetus. Yli 3 vrk pidempi säilytys pakastettuna ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Eritteen ja samanaikaisesti otetun seeruminäytteen proteiinien fraktiointi agaroosigeelielektroforeesilla ja transferriinifraktioiden identifiointi immunofiksaatiolla spesifistä vasta-ainetta käyttäen.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Tutkimus perustuu transferriinifraktioiden (seerumin rautaa kuljettava proteiini) osoittamiseen elektroforeesitutkimuksessa käyttäen transferriinivasta-ainetta. Transferriiniin polypeptidiketjuun on kiinnitetty hiilihydraattimolekyylejä (mm. siaalihappomolekyylejä). Siaalihappomolekyylien määrä vaihtelee (0, 2-6) ja lukumäärän mukaan transferriinin muoto on 0-sialo-, 2-sialo-, 3-sialotransferriini jne. 0-sialotransferriinifraktio eli desialotransferriini (vanha nimitys beeta-2-transferriini) on likvorille tyypillinen transferriinimuoto. Seerumin desialotransferriini on suurentunut huomattavasti alkoholin suurkulutuksen takia tai geneettisistä syistä. Eritteissä desialotransferriini on suurentunut sisäkorvan simpukan perilymfassa ja silmän etukammio- ja lasiaisnesteessä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lääkärin lausunto laboratorion atk-järjestelmään.

Erite voi sisältää likvoria mm. trauman, leikkauksen, tulehduksen, tuumorin tai synnynnäisen epämuodostuman johdosta. Tulos on selvästi positiivinen eli näyte sisältää selkäydinnestettä, jos tutkitussa näytteessä nähdään, että desialotransferriinia (0-sialotransferriinia) on runsaammin kuin 2-sialotransferriinia. Vähäistä määrää likvoria ei voida poissulkea joissakin näytteissä, mikäli desialotransferriinifraktiota on yhtä runsaasti kuin 2-sialotransferriinifraktiota.

Huomautukset

Näytteen kanssa laboratorioon toimitettava samanaikaisesti otettu seeruminäyte. Näytteen mukana toimitettava lyhyet esitiedot (näytteen alkuperä) joko sähköisesti tai tarraan, lähetteeseen kirjoitettuna. Selvästi limainen näyte (esim. sylkikontaminaatio) tai selvästi verinen näyte ei sovellu tutkittavaksi.

Tarvittaessa asiakkaat voivat ottaa yhteyttä: Erikoiskemian laboratorio/elektroforeesi 040 6356375 (vain arkipäivinä 9-15)