Lupusantikoagulantti, plasmasta

3578 P -LupusAK

Osatutkimukset

P -LuakRVV
P -LuakPTT

Esivalmistelu

Jos sähköistä lähetettä ei voida toimittaa pyynnön mukana, liitä näytteen mukaan erillinen alihankintalaboratorion hemostaasitutkimukset -lähete fimlab.fi/wp-content/uploads/hemostaasitutkimukset-lahete.pdf

Näyteastia

VACUETTE

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu fimlab.fi/tutkimus/lupusantikoagulantti