Bakteeri, viljely (3:ruokamyrkytysepäily), ulosteesta

3584 F -BaktVi3

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Ruokamyrkytysepidemian etiologian selvittäminen

Esivalmistelu

Täytä lähetetiedot huolellisesti. Mikäli sähköistä lähetettä ei ole käytettävissä, tulostettava lähete löytyy osoitteesta: www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf

Tutkimus on tehtävä samanaikaisesti useista (3-5) samaan epidemiaan liittyvistä potilaista. Merkitse näyte epidemiatunnuksella. Huom! Ennen lähettämistä suositellaan konsultointia mikrobiologian laboratorioon.

Näyteastia

FecalSwab -kuljetusputki

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: Ulostenäyte FecalSwab-kuljetusputkessa (Copan). Lähetä näyte mahdollisimman nopeasti mikrobiologian laboratorioon. Tarvittaessa näytteitä voi säilyttää enintään 24h huoneenlämmössä tai 5 vrk 2-8 asteessa.

KULJETUS: FecalSwab-näytekuljetusputki läpinäkyvään suljettavaan muovipussiin pakattuna (Minigrip tai vastaava)

www.nordlab.fi/fi/terveydenhuollon-ammattilaisille/naytteenotto-ohjeet

Menetelmä

Viljelyllä etsitään seuraavia bakteereita: Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens ja Bacillus cereus.

Lisäksi näytteestä tehdään F-BaktNhO-tutkimus (multiplex-PCR) muiden yleisimpien suoliston bakteeripatogeenien löytämiseksi.

TULOKSET VALMIINA: PCR-testien tulokset seuraavana arkipäivänä. Viljelyvastaukset C.perfringens, S.aureus, B.cereus -bakteerien osalta pääsääntöisesti 2 arkipäivän sisällä.

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe)

Tulkinta

C.perfringensiä, S.aureusta ja B.cereusta saattaa ulosteessa esiintyä normaalistikin, joten näiden löydösten merkitys riippuu toksiinin tuotosta ja siitä, löytyykö samaa bakteeria useammalta sairastuneelta ja/tai elintarvikkeesta.

F-BaktNhO tuloksen tulkinnan suhteen kts. kyseisen tutkimuksen ohjekirja. Ruokamyrkytysepidemiaepäilyssä löydöksen merkitys riippuu siitä löytyykö samaa bakteeria useammalta sairastuneelta ja/tai elintarvikkeesta.

Huomautukset

VIRHELÄHTEET: Väärin otettu, kuljetettu tai säilytetty näyte. Näyte tulisi ottaa 4 vuorokauden sisällä oireiden alusta, koska tuolloin patogeenien määrä ulosteessa on korkeimmillaan. Edeltävä antimikrobihoito voi vaikuttaa tulokseen.

Toksiinianalyysit: erikseen sovittaessa löydetyt kannat voidaan lähettää muualle analysoitavaksi.

Virusperäistä ruokamyrkytysepidemiaa epäiltäessä suositellaan huomioimaan Oulun ja Rovaniemen alueella tutkimus F-VirNhO ja muualla NordLabin alueella tutkimukset F-NoroNhO ja F-AdRoAg.