Streptococcus pyogenes (A), antigeeni, nielueritteestä

3635 Ps-StrAAg

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

A-ryhmän beta-hemolyyttisen streptokokin osoittaminen epäiltäessä streptokokkitonsilliittia, faryngiittia tai tulirokkoa.

Näytteen käsittelyohjeet

Näyte otetaan antigeenitestin valmistajan ohjeistamalla näytteenottotikulla potilaan molempien tonsillojen pinnalta näytteenottotikulla hangaten ja pyörittäen.

Nielunäytteenotto-ohje: www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/nielunaytteenotto_0.pdf

Näyte analysoidaan mahdollisimman nopeasti näytteenoton jälkeen. Näyte säilyy huoneenlämmössä enintään 15 minuuttia. Näytettä voi tarvittaessa säilyttää suojapussissa jääkaappilämpötilassa enintään 2 vuorokautta.

Menetelmä

Antigeenitesti on immunologinen streptokokki-A antigeenin osoitustesti.

Tekotiheys

päivittäin

Yleistä

Nieluinfektioista on suurin osa virusten aiheuttamia. Tärkein ja yleisin bakteeriperäisen nielutulehduksen aiheuttaja on beta-hemolyyttinen streptokokki ryhmä A eli Streptococcus pyogenes. Myös G- tai C-ryhmän beta-hemolyyttiset streptokokit voivat aiheuttaa nielutulehdusta.

Epäiltäessä beta-hemolyyttisen streptokokin aiheuttamaa nielutulehdusta käytetään ensisijaisesti StrA-pikatestiä (Ps-StrAAg). (StrA-pikatesti ei tunnista G- ja C-ryhmän streptokokkeja.) Jos pikatestiä ei ole käytettävissä käytetään nieluviljelyä (Ps-StrVi). Pikatestissä positiivinen tulos on yleensä riittävän luotettava hoitopäätöksen tuki, mutta negatiiviset tulokset voidaan erityisesti lapsipotilailla kontrolloida viljelyllä. Epidemiatilanteissa tai epidemiaepäilyissä sekä toistuvien tonsilliittien diagnostiikassa käytetään nieluviljelyä.

Tulkinta

A-ryhmän beta-hemolyyttisen streptokokin antigeenin löytyminen nielunäytteestä nieluoireisella tai tulirokkoepäilypotilaalla viittaa vahvasti streptokokki-infektioon. Negatiivinen tulos ei poissulje streptokokkitonsilliittia.

TULOS VALMIINA: StrAAg-tutkimuksen vastaus on valmiina yleensä tunnin sisällä näytteenotosta.

Huomautukset

VIRHELÄHTEET: Mikrobilääkehoito ennen näytteenottoa. Verinen näyte tai suuret määrät katetta, limaa tai sylkeä näytteessä voivat häiritä testin suoritusta. Näytteen liian pitkä säilytys ennen analysointia.