Kromosomitutkimus, istukasta

3641 Cv-Kromos

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Ikä, poikkeava ultraäänilöydös, kohonnut riski seerumi-/niskapoimuseulassa, aikaisempi sikiöllä/lapsella todettu kromosomipoikkeavuus, vanhempien kromosomipoikkeavuus, muu kuin kromosomitutkimusindikaatio (entsyymimääritys, DNA-tutkimus).

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: Näytteeksi otetaan n. 30 mg istukkaa näytteenottoon tarkoitetulla neulalla ja ruiskulla ultraääniohjauksessa vatsanpeitteiden läpi, tavallisesti 10.-12. raskausviikolla. Näyte laitetaan steriiliin viljelypulloon, jossa on ravintonestettä. Näytteen mukaan liitetään Genetiikan laboratorion lähete, jonka saa laboratorion kotisivuilta (www.nordlab.fi ja sieltä valitsemalla Lähetteet/Genetiikan laboratorio, NordLab Oulu).

LÄHETYS: OYS:ssa otettu näyte toimitetaan välittömästi näytteen vastaanottoon (S5 R17). Näytteen päälle tieto: kiireellinen näyte genetiikalle. OYS:n ulkopuolella otetut fetus mortus -raskauksien istukkanäytteet lähetetään pika- tai ykköspostissa osoitteeseen: NordLab Oulu, Genetiikan laboratorio, Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Jos fetus mortus-tilanteisiin liittyvää istukkanäytettä joudutaan säilyttämään, pidetään se jääkaapissa.

Menetelmä

Osasta istukkanäytettä tehdään kromosomitutkimus ns. suoralla menetelmällä inkuboimalla näytettä ravintonesteessä 1 - 2 vuorokautta. Kromosomisto tutkitaan G-raitavärjätyiltä preparaateilta mikroskoopilla ja karyotyyppi analysoidaan ja kuvataan tietokoneanalysaattorilla. Osasta näytettä perustetaan aina viljely mahdollista kontrolli- tai lisätutkimusta varten.

Tekotiheys

Maanantaista torstaihin

Tulokset valmiina

Istukkanäytteen suora tutkimus valmistuu noin viikossa. Mikäli tutkimus joudutaan tekemään myös viljellyistä soluista, se kestää kolme viikkoa.

Tulkinta

Annetaan kirjallinen lausunto, jossa ilmoitetaan karyotyyppi. Jos tutkimuksessa löytyy poikkeavuus, arvioidaan löydöksen kliininen merkitys sekä mahdollisten jatkotutkimusten tarve. Vastauksen mukaan liitetään myös valokuva poikkeavuudesta. Sovittaessa tulos voidaan kirjallisen vastauksen lisäksi ilmoittaa myös puhelimitse.