Adenosiinideaminaasi, aivo-selkäydinnesteestä

3661 Li-ADA

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Meningiittien erotusdiagnostiikka

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 0.5 ml selkäydinnestettä. Vähäinenkin hemolyysi häiritsee määritystä. Näyte sentrifugoidaan 2000 x g 10 min. Näyte säilyy jääkaapissa 1 viikon, pakastettuna ainakin 1 kuukauden.

LÄHETYS: Selkäydinnestenäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Kineettinen määritys

Tekotiheys

Kolmena arkipäivänä viikossa

Tulokset valmiina

Kahden arkipäivän kuluessa näytteen saapumisesta.

Yleistä

Adenosiinideaminaasi on kaikissa kudoksissa esiintyvä entsyymi, joka osallistuu puriinien kataboliaan katalysoimalla adenosiinin muuttumista inosiiniksi ja deoksiadenosiinin muuttumista deoksi-inosiiniksi. Erityisen paljon ADA-entsyymiä on lymfaattisessa kudoksessa, ja sillä onkin keskeinen tehtävä lymfoidisten solujen erilaistumisessa. ADA:n puutos johtaa vaikeaan immuniteetin heikkenemiseen.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 2 U/l

Tulkinta

Likvorin ADA-aktiivisuus on suuri tuberkuloottisessa meningiitissä, mikä erottaa tämän tilan muista bakteerimeningiiteistä ja virusmeningiiteistä, joissa aktiivisuudet ovat normaalit tai lievästi suurentuneet. Myös keskushermostolymfoomassa voidaan nähdä kohonneita likvorin ADA-aktiivisuuksia.