Beeta-2-mikroglobuliini, pleuranesteestä

3684 Pf-B2Miglo

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Näyteastia

Muoviputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 0.5 ml pleuranestettä. Pleuraneste säilyy 1 vrk huoneenlämmössä, 2 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Pleuranestenäytteet lähetetään huoneenlämpöisenä mikäli ne ovat perillä 1 vrk:n kuluessa, kylmänä mikäli perillä 2 vrk:n kulueesa, muutoin pakastettuna.

Menetelmä

Immunotubidimetrinen.

Tekotiheys

Kaksi kertaa viikossa

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Yleistä

Beeta-2-mikroglobuliini on pieni proteiini, jonka molekyylipaino on n. 12 000. Kaikki elimistön tumalliset solut tuottavat sitä. Se muodostaa konstantin osan MHC I-molekyyleissä, jotka kompleksoituvat elimistölle vieraiden peptidiketjujen kanssa. Osa beeta-2-mikroglobuliinista erittyy solunulkoiseen nestetilaan, ja eliminoituu sieltä pääasiassa munuaisten kautta.

Huomautukset

4.12.2019 yksikkö muutettu, oli aikaisemmin mg/l. Laiteliitännässä on kerroin 1000 kuten on tutkimuksilla Li-B2Miglo, Am-B2Miglo ja U -B2Miglo. Näillä tutkimuksilla on yksikkönä ug/l. Muutos tehty kemistin pyynnöstä.

Menetelmämuutos 31.05.2021 alkaen. Uuden määritysmenetelmän myötä tulostaso nousee.