Glukoosi-koe, kasvuhormoni

3716 Pt-Gluk-R5

Osatutkimukset

P -Gluk
fS-GH

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Akromegalian diagnostiikka ja hoitotuloksen arviointi. Liiallisen kasvuhormonin erityksen tutkiminen. Tutkimus ei yleensä ole aiheellinen diabeetikoille, sillä heillä kasvuhormonierityksen pitäisi jo olla estynyt sairauteen liittyvän hyperglykemian vuoksi.

Esivalmistelu

Potilas paastoaa 10 - 14 tuntia ennen koetta ja kokeen aikana. Erityistapauksissa ja alle kouluikäisille lapsille hoitoyksikkö päättää paaston pituuden. Paaston aikana vettä voi juoda normaalisti. Rasittavaa liikuntaa tulee välttää edeltävän vuorokauden ajan. Saman päivän aikana ennen koetta tulee liikkua mahdollisimman vähän ja rauhallisesti. Muilta osin potilas noudattaa yleisiä ohjeita laboratoriotutkimuksiin valmistautumisesta (ks. www.nordlab.fi -> Potilasohjeet -> Potilasohje valmistautumisesta laboratoriotutkimuksiin). Jos lievemmänkin fyysisen rasituksen vaikutus kasvuhormonipitoisuuteen halutaan poistaa, hoitoyksikkö voi järjestää kokeen tehtäväksi yön vuodelevon jälkeen osastolla. Potilaan valmistautumisen tueksi on olemassa potilasohje www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet

Suoritus

Hoitoyksikkö voi tarvittaessa laittaa potilaalle kanyylin näytteiden ottamista varten.

- Otetaan ensimmäiseksi laskimoverinäytteet kasvuhormonin (fS-GH 0min) glukoosin (P-Gluk 0min) määritystä varten.

- Aikuiselle annetaan juotavaksi 5 minuutin aikana 250 ml glukoosiliuosta (vastaa 75 g vedetöntä glukoosia). Uudet laskimoverinäytteet kasvuhormoni- ja glukoosimäärityksiä varten otetaan tarkalleen 30 minuutin, 1 tunnin, 1,5 tunnin ja 2 tunnin kuluttua siitä kun glukoosiliuosta on alettu juomaan (fS-GH 30min, P-Gluk 30min, fS-GH 60min, P-Gluk 60min, fS-GH 90min, P-Gluk 90min, fS-GH 120min, P-Gluk 120min). Kokeen aikana ei saa glukoosiliuoksen lisäksi nauttia mitään muuta (pieni määrä vettä voidaan tarvittaessa antaa juotavaksi). Potilaan tulee tutkimuksen aikana olla paikallaan. Tutkimuksen aikana ei saa tupakoida.

Glukoosiliuoksen juominen saattaa aiheuttaa pahoinvointia. Mikäli potilas oksentaa kokeen aikana, koe keskeytetään. Jos aikuinen potilas on kuitenkin pystynyt oksentamatta juomaan 170 ml liuosta (50 g vedetöntä glukoosia), potilaan kanssa voidaan sopia, että koe tehdään loppuun.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Tulkinta

Normaalisti S-GH on 0min näytteessä viitealueella ja laskee hyperglykemian seurauksena. Jos S-GH ei hyperglykemiasta huolimatta laske alle arvon 1 µg/l, löydös sopii akromegaliaan (kun mahdolliset virhelähteet on huomioitu, ks. alla).

Virhelähteet: Väärä positiivinen tulos (normaalia GH:n laskua glukoosikokeessa ei ilmene) voi tulla raskauden ja estrogeenihoidon aikana, maksan sairauksissa, munuaisten vajaatoiminnassa, aliravitsemuksessa, diabeetikolla, murrosikäisellä sekä opioidien tai levodopamiinin vaikutuksesta. Samoin ruumiillinen tai henkinen rasitus voi vaikuttaa kasvuhormonipitoisuutta nostavasti.

Pt-Gluk-R5-koe on tarkoitettu käytettäväksi akromegalian ja liiallisen kasvuhormonin erityksen selvittelyyn. Verensokeria mitataan ensisijaisesti hyperglykemian varmistamiseksi. Tutkimus ei yleensä ole aiheellinen diabeetikoille, sillä heillä kasvuhormonierityksen pitäisi jo olla estynyt sairauteen liittyvän hyperglykemian vuoksi. Glukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden luokittelu löytyy tutkimuksen Pt-Gluk-R1 ohjekirjasivulta.