Immunofenotyypitys, veritauti, kudosnäytteestä

3746 Ts-HemaFc

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Lähete

Leukemian ja lymfooman tyypitys, OYS

Indikaatio

Lymfooma- tai leukemiaepäily, refraktaari keliakia (ohutsuolibiopsia)

Esivalmistelu

Tutkimuksesta sovittava etukäteen, Hematologian laboratorio puh. 040 6356330. Lisäksi OYS:n ulkopuolelta tulevien näytteiden lähete faksataan hematologian laboratorion toimistoon numeroon 029 1704115.

Näytteen mukana HemaFc-lähete www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/lahetteet-ja-lomakkeet

Näyteastia

Kierrekorkillinen putki

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: Kudospala/biopsia tai aspiraationäyte (pleuraneste, askitesneste).

Tuore kudosnäyte laitetaan puhtaaseen purkkiin keittosuolalla kostutetussa taitoksessa tai puhtaaseen putkeen, jossa on pieni määrä keittosuolaa. Näyte ei saa kuivua. Näyte toimitetaan välittömästi laboratorioon huoneenlämmössä.

Pleuranestettä, askitesnestettä tms aspiraationestettä laitetaan 5 -10 ml EDTA-putkeen. Näyte toimitetaan laboratorioon välittömästi huoneenlämmössä.

LÄHETYS: Näyte toimitetaan välittömästi laboratorioon huoneenlämmössä. Näytteen tulee olla laboratoriossa klo 12 mennessä.

Menetelmä

Solut tunnistetaan fluoresoivia vasta-aineita ja virtaussytometriaa käyttäen.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Kypsien valkosolujen ja niiden esiasteiden pinnassa tai solujen sisällä nähdään solutyyppiin ja erilaistumisasteeseen liittyviä antigeeneja, joita voidaan tunnistaa vasta-aineiden avulla. Virtaussytometrisen analyysin avulla voidaan tunnistaa soluja, arvioida niiden mahdollista pahanlaatuisuutta (immunofenotyyppi, klonaalisuus) sekä arvioida soluosuuksia. Käytettävät vasta-aineet valitaan esitietojen ja kysymyksenasettelun perusteella, joten hyvät lähetetiedot ovat välttämättömiä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.