Aspartylglukosaminidaasigeeni, DNA-tutkimus, verestä

3772 B -AGU-D

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Kliininen epäily aspartyyliglukosaminuriasta (AGU-taudista). Kehitysvammaisuuden etiologiset selvittelyt.

Näyteastia

EDTA-putki 3 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: Näytteeksi otetaan 5 ml laskimoverta EDTA-putkeen. Näytteen mukaan liitetään Genetiikan laboratorion lähete, jonka saa laboratorion kotisivuilta (www.nordlab.fi ja sieltä valitsemalla Lähetteet/Genetiikan laboratorio, NordLab Oulu).

LÄHETYS: OYS:ssa otettu näyte toimitetaan genetiikan laboratorioon (S6E 1. krs). OYS:n ulkopuolella otettu näyte lähetetään pika- tai ykköspostissa osoitteeseen: NordLab Oulu, Genetiikan laboratorio, PL 500, 90029 OYS. Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä eikä se saa jäätyä.

Tarvittaessa näytettä voidaan säilyttää jääkaapissa 1-3 vrk ennen lähetystä.

Menetelmä

AGA-geenin eksonin 4 PCR-monistus ja AGUfinmajor (c.488C>G) -mutaation tunnistaminen restriktioentsyymianalyysillä sekä tarvittaessa eksonin 2 PCR-monistus ja AGUfinminor (c.200-201delAG) -mutaation tunnistaminen kapillaarisekvensoinnilla.

Tekotiheys

Tarvittaessa

Tulokset valmiina

2-4 viikon kuluessa näytteen saapumisesta.

Yleistä

Aspartyyliglukosaminuria (AGU) on autosomissa peittyvästi periytyvä lysosomaalinen kertymäsairaus, joka johtaa vaikeaan kehitysvammaisuuteen. Suomalaisilla AGU-potilailla aspartyyliglukosaminidaasi (AGA) -geenin yleisin pistemutaatio on c.488C>G (AGUfinmajor, p.Cys163Ser). AGUfinmajor -mutaation osuus Suomessa on 98%. Muutamalla suomalaispotilaalla on todettu toisessa AGA-geenin alleelissa kahden nukleotidin häviämä 200-201delAG (AGUfinminor, p.Glu67Alafs*3).

Tulkinta

Mutaation löytyminen molemmista AGA-geenin alleeleista (joko homotsygotia tai yhdistelmäheterotsygotia) varmistaa diagnoosin. Mutaation löytyminen vain toisesta geenin alleelista eli heterotsygoottisena merkitsee kantajuutta. Mikäli vain jommankumman mutaation kantajuus todetaan, mutta kliininen tautiepäily on vahva, tulee ottaa huomioon muun harvinaisemman mutaation mahdollisuus.