Antifactori X-aktiivisuus (hepariinin estovaikutus aktivoituneeseen hyytymistekijä X), plasmasta

3828 P -AntiFXa

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Pienimolekyylisellä hepariinilla toteutetun antitromboottisen ja antikoagulanttihoidon seurannassa käytettävä testi.

Näyteastia

3.2% Na-sitraattiputki(0.109M)

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 2.7 ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.3 ml 3.2 % Na-sitraattia. Lapset: 1.8 ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.2 ml 3.2% Na-sitraattia. Näyte sentrifugoidaan tunnin sisällä näytteenotosta 2500 x g 10 min. Plasma eroteltava ja se säilyy 4 tuntia huoneenlämmössä tai muuten se pakastetaan. Näytettä ei saa säilyttää +2 - +8C:ssa. Pakastettu näyte sulatetaan ennen analysointia 37 C:ssa. Alkuperäisessä putkessa tilavuus saa poiketa optimista +/- 10%.

LÄHETYS: Kokoverinäytteen oltava laboratoriossa 45 min sisällä näytteenotosta. Plasmanäytteen oltava laboratoriossa 3h sisällä sentrifugoinnista. Lähetys huoneenlämmössä, tarvittaessa pakastettuna.

Menetelmä

Kromogeeninen

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Pienimolekyylisten hepariinien antikoagulatiivinen vaikutus perustuu ennen kaikkea aktiivisen hyytymistekijä X:n estoon.

Tulkinta

VASTAUS: Tulos ilmoitetaan U/ml.

Pienimolekyylisten hepariinien käyttö ei yleensä vaadi laboratorioseurantaa. Laboratorioseuranta voi kuitenkin olla aiheellista, jos potilaalla on suurentunut vuotoriski tai munuaisten vajaatoiminta sekä raskauden aikana. Myös trombolyysihoidon jälkeen ja antitromboottisen kombinaatiolääkityksen yhteydessä seuranta voi olla tarpeen. Dialyysin ja plasmanvaihtojen yhteydessä seuranta on tarpeen. On huomattava, että pienimolekyylisten hepariinien biologiseen aktiivisuuteen vaikuttaa potilaan antitrombiinitaso. Hoidon seurannassa noudatetaan valmistekohtaisia suosituksia (kts. Pharmaca Fennica).

Tutkimus ei sovellu andeksaneetti alfalla (kauppanimi: Ondexxya) annetun hoidon seurantaan.