Hydroksikarbatsepiini (10-), seerumista

3957 S -OHKarba

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Okskarbatsepiinihoidon seuranta

Esivalmistelu

Lääkehoidon seurannan varten, näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 2 ml seerumia. Geeliputki ei käy.Näyte on otettava aamulla ennen lääkitystä. Seerumi säilyy 1 vrk huoneenlämmössä, 1 viikon jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

Nestekromatografinen.

Tekotiheys

Kaksi kertaa viikossa

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Yleistä

Okskarbatsepiini on rakenteeltaan karbamatsepiinin 10-ketoanalogi, jota käytetään epilepsialääkkeenä. Se metaboloituu hyvin nopeasti farmakologisesti aktiiviseksi metaboliitikseen 10-hydroksikarbatsepiiniksi. Okskarbatsepiini metaboloituu lähes täydellisesti ja metaboliitit erittyvät pääasiassa virtsaan. Okskarbatsepiinin antikonvulsiivinen teho on yhtä hyvä kuin karbamatsepiinilla, mutta sivuvaikutuksia esiintyy vähemmän.

Okskarbatsepiini pelkistyy nopeasti, joten sen pitoisuus seerumissa on häviävän pieni. Okskarbatsepiini imeytyy nopeasti suun kautta annettuna. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan n. 4 tunnissa (metaboliitti). 10-hydroksikarbatsepiini sitoutuu plasman proteiineihin 40-60 %:sesti ja sen puoliintumisaika on 8-14 tuntia.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki 30 - 120 µmol/l

Tulkinta

Terapeuttinen taso on hydroksikarbatsepiinille 30-120 µmol/l, okskarbatsepiinille ei ole terapeuttista aluetta tiedossa.