Klotsapiini, seerumista

3964 S -Klotsa

Osatutkimukset

S -DMKlots

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki 1.1 - 1.8 µmol/l

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

vita.fi/laboratoriokasikirja/tutkimus/402