Tromboositaipumuksen selvittely, plasmasta

4025 P -Trombot

Osatutkimukset

P -Trombai
P -KardAbM
P -B2GPAbG
P -B2GPAbM
P -TT
P -TT-INR
P -AT3
P -PC
P -PS-AgV
P -LuakRVV
P -LuakPTT
P -KardAbG

Esivalmistelu

Jos sähköistä lähetettä ei voida toimittaa pyynnön mukana, liitä näytteen mukaan erillinen alihankintalaboratorion hemostaasitutkimukset -lähete fimlab.fi/wp-content/uploads/hemostaasitutkimukset-lahete.pdf

Päivystyksellisten näytteiden lähettämisestä tulee sopia laboratorion kanssa (p.040 635 6351), jotta lentokuljetus ehditään varata ajoissa.

Näyteastia

VACUETTE

Näytteen käsittelyohjeet

Alihankintalaboratorion ohje näytteenotosta: fimlab.fi/yleisohje/hemostaasitutkimusten-naytteenotto-ohje sekä näytteiden käsittelystä ja lähetyksestä: fimlab.fi/yleisohje/hemostaasinaytteiden-kasittely-ja-lahetysohje

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu fimlab.fi/tutkimus/tromboositaipumuksen-selvittely-fimlabin-ulkopuoliset-hoitoyksikot

HUOM! Tämä tutkimus ei sisällä B -FV-D ja B -FII-D tutkimuksia. Nämä tutkimukset tilataan erikseen ja tehdään NordLab Oulussa. Katso Hyytymistekijä V ja protrombiinigeeni, DNA-tutkimus, verestä (B -FVFII-D, nro 10151).