Desialotransferriini, seerumista

4101 S -CDT

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Alkoholin suurkulutuksen osoittaminen ja hoidon seuranta.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia. Seeruminäyte säilyy jääkaapissa 1 viikon, pakastettuna 3 kuukautta, kun pakastus suoritetaan vuorokauden sisällä näytteenotosta.

LÄHETYS: Lähetys huoneenlämpöisenä mikäli perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

Immunonefelometrinen.

Tekotiheys

Kolme kertaa viikossa

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Yleistä

Transferriini on maksan tuottama glykoproteiini, jonka tehtävänä on raudan kuljettaminen. Transferriini muodostuu polypeptidiketjusta ja siihen assosioituneista kahdesta hiilihydraattiketjusta, joissa voi olla sitoutuneena yhteensä 0-6 sialihappotähdettä. Tavallisin transferriinin muoto seerumissa on tetrasialotransferriini (neljä sialihappotähdettä). Säännöllinen ja runsas alkoholin käyttö häiritsee transferriinin sialyloitumista johtaen asialo- (ei sialihappoa) ja disialotransferriinin (kaksi sialihappotähdettä) määrien lisääntymiseen veressä. Niitä transferriinin muotoja, jotka sisältävät normaalia vähemmän sialihappoa, kutsutaan yhteisnimellä desialotransferriini (CDT, carbohydrate deficient transferrin = niukkahiilihydraattinen transferriini). CDT tulos ilmoitetaan desialotransferriinin %-osuutena kokonaistransferriinista.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 2.5 %

Tulkinta

CDT-määritystä käytetään alkoholin suurkulutuksen osoittamiseen, satunnainen alkoholin käyttö ei sitä nosta. Alkoholin suurkuluttajilla CDT nousee, kun 2-3 viikon ajan nautitaan alkoholia vähintään 50-80 g (n. 4-6 ravintola-annosta) päivässä. CDT palaa normaalille tasolle kahden-kolmen viikon kuluessa alkoholin käytön lopettamisesta. Käytössä olevista alkoholin suurkulutuksen markkereista CDT on spesifisin: alkoholista riippumattomissa maksasairauksissa CDT on yleensä viitealueella.

Vääriä positiivisia (ei-alkoholin suurkuluttajilla) suurentuneita CDT-% aiheuttavat mm. vakava maksasairaus (huom. maksan aineenvaihduntaa häiritsevät lääkkeet), raskaus, transferriinin geneettiset variantit ja harvinaiset perinnölliset glykosylaation häiriöt (CDG).

Huomautukset

Mikäli CDT-näytteen kokonaistransferriini on matala ja CDT (mg/l) on alle mittausalueen, tällöin CDT%-tulosta ei voida luotettavasti laskea. Katso yst myäs kokonaistransferriinin määritys 2756 fS-Transf. Kokonaistransferriinin pitoisuus on pienentynyt mm. ravitsemustilan häiriöissä, kroonisissa infektioissa, maligniteeteissa, maksan proteiinisynteesin häiriöissä (esim. maksavaurioissa), proteiinien menetyksessä virtsaan tai suoleen.