Fragiili-X, DNA-tutkimus, verestä

4112 B -FraX-D

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Kehityksen viivästymisen/hitauden tai kehitysvammaisuuden syyn selvittäminen silloin, kun etiologia on tuntematon tai, kun kyseessä on familiaalinen, erityisesti X-kromosominen kehitysvammaisuus. Kantaja- ja prenataalitutkimukset suvuissa, joissa fragiili X -oireyhtymä on aiemmin todettu. Naisilla munasarjojen ennenaikainen toiminnan hiipuminen, FXPOI (Fragile X Premature Ovarian Insufficiency). Iäkkäiden miesten ataksia/tremor-oireisto, FXTAS (Fragile X-associated Tremor Ataxia Syndrome).

Näyteastia

EDTA-putki 3 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: Näytteeksi otetaan 5 ml laskimoverta EDTA-putkeen. Prenataalitutkimuksiin istukkabiopsianäyte (20-30 mg). OYS:n ulkopuolella otettu istukkanäyte suositellaan toimitettavaksi eristettynä DNA:na. Näytteen mukaan liitetään Genetiikan laboratorion lähete, jonka saa laboratorion kotisivuilta (www.nordlab.fi ja sieltä valitsemalla Lähetteet/Genetiikan laboratorio, NordLab Oulu).

LÄHETYS: OYS:ssa otettu näyte toimitetaan genetiikan laboratorioon (S6E 1. krs). OYS:n ulkopuolella otettu näyte lähetetään pika- tai ykköspostissa osoitteeseen: NordLab Oulu, Genetiikan laboratorio, PL 500, 90029 OYS. Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä eikä se saa jäätyä.

Tarvittaessa näytettä voidaan säilyttää jääkaapissa 1-3 vrk ennen lähetystä.

Kts. Huomautuksia.

Menetelmä

FMR1-geenin CGG-trinukleotiditoistojakson RP-PCR (repeat primed) ja koon määritys fragmenttianalyysillä. Tarvittaessa ekspansion metylaatiostatuksen määritys mPCR:lla. Tutkimus tehdään kaupallisilla IVD/CE merkityillä kiteillä (AmplideX FMR1 PCR ja mPCR kitit, Asuragen).

Tekotiheys

Noin 2 kertaa kuukaudessa.

Tulokset valmiina

2-5 viikon kuluessa näytteen saapumisesta.

Yleistä

Fragiili-X-oireyhtymä on yleisin tunnettu perinnöllinen kehitysvammaisuuden syy. Oireyhtymä ilmenee kehityksen viivästymisenä/kehitysvammaisuutena ja usein puheenkehityksen häiriöinä. Siihen liittyy tyypilliset dysmorfiset kasvonpiirteet (pitkänomaiset kasvot, korkea otsa, isot korvat)ja makro-orkidismi. Fragiili-X-oireyhtymä aiheutuu kromosomialueella Xq27.3 (FRAXA) sijaitsevan FMR1-geenin 5'-alueen CGG-toistojakson laajenemisesta, joka saa aikaan geenin inaktivoitumisen. Toistojaksojen lukumäärä on normaalisti <50 ja alue pysyy stabiilina periytyessään. Esimutaatiossa toistojaksojen määrä on >55-200 ja sen kantajat ovat kliinisesti terveitä. Esimutaation kantajanaisilla on kuitenkin todettu kohonnut riski ennenaikaiseen munasarjojen toiminnan hiipumiseen (premature ovarian insufficiency, FXPOI). Lisäksi iäkkäillä kantajamiehillä on raportoitu tremor- ja ataksiatyyppisiä oireita (FXTAS). Näiden kantajamanifestaatioiden patofysiologiaa ei täysin tiedetä. Esimutaatio saa aikaan alueen epästabiilisuuden meioosissa, jolloin sen koko kasvaa periytyessä. Normaalialueen ja esimutaatioalueen väliin jäävällä ns. harmaalla alueella (n. 45-54 CGG-toistoa) saattaa joissain perheissä jo esiintyä CGG-toistojaksoalueen epästabiilisuutta. Täysmutaatioiksi luokitellaan yli 200 toistojakson laajentumat, joihin liittyy geenin 5' -pään hypermetyloituminen eli geenin inaktivoituminen. Täysmutaatiot ovat epästabilleja sekä mitoosissa että meioosissa. Pojilla/miehillä täysmutaatio johtaa fragiili-X-oireyhtymän kliiniseen ilmenemiseen, tytöillä/naisilla noin 50-60%:ssa tapauksista ja fenotyyppi on vaihtelevampi. Toistojaksomutaatiot ovat ylivoimaisesti yleisin oireyhtymään johtava muutos (n. 99%:a tapauksista). Myös deleetioita tai pistemutaatioita on todettu FMR1-geenin alueella, mutta ne ovat harvinaisia.

Tulkinta

Lausunnossa ilmoitetaan CGG-toistojaksoalueen koko ja poikkeavissa tapauksissa mutaatiotyyppi. Täysmutaation löytyminen varmistaa kliinisen epäilyn fragiili-X-oireyhtymästä. Normaalitulos ei täysin sulje pois oireyhtymän mahdollisuutta, koska myös deleetioita ja pistemutaatioita taudin taustalta on kuvattu. Esimutaation löytyminen merkitsee oireyhtymän kantajuutta.

Huomautukset

Sikiödiagnostisista tapauksista on hyvä ilmoittaa ja sopia ennakolta puh. 040 6356318 tai 040 6356302. Sikiödiagnostiikkaan tarvitaan myös vanhempien näytteet. Sikiödiagnostinen tutkimus tehdään aina kiireellisenä ja se veloitetaan 1,5-kertaisena.