Lipoproteiini (a), seerumista, paastotilassa

4144 fS-Lipo(a)

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 250 mg/l

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirja

vita.fi/laboratoriokasikirja/tutkimus/180