Buprenorfiini (kval), virtsasta

4203 U -Bupre-O

Osatutkimukset

U -Krea

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Buprenorfiinin osoittaminen virtsasta

Esivalmistelu

Virtsanäyte annetaan usein päivystystilanteessa. Herkkyyden parantamiseksi näyte on annettava kuitenkin aamuvirtsasta tai virtsasta, joka on ollut vähintään neljä tuntia rakossa (näytteen riittävä väkevyys). Mikäli potilas ei saa annetuksi virtsanäytettä, hänelle voidaan antaa lasillinen vettä ja yrittää näytteenantoa puolen - yhden tunnin päästä uudelleen.

Huumelähete on välttämätön, jos seulonnan tulos halutaan varmistaa jatkotutkimuksin. Lähete: Huumetestauslähete, NordLab www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/lahetteet-ja-lomakkeet

Valvottua näytteenottoa varten on saatavilla erilliset ohjeet www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/naytteenotto-ohjeet

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: Näyteastiaan olisi saatava vähintään 50 ml virtsaa (kertanäyte). Näytteestä kaadetaan analysointia varten 10 ml näytteet kahteen putkeen (2 x 10 ml). Näytteenannossa ja näytteen säilytyksessä tulee huolehtia siitä, että näytettä ei päästä manipuloimaan. Näyte säilyy ennen analysointia kolme viikkoa jääkaapissa. Analysoinnin jälkeen näytettä säilytetään pakastettuna laboratoriossa mahdollisia jatkotutkimuksia varten yksi kuukausi. LÄHETYS: Virtsanäytteet lähetetään huoneenlämpöisenä.

HUOM: OYS-laboratorio ei ota näytteitä valvotusti.

Menetelmä

Immunokemiallinen. Herkkyysraja 5 µg/l.

Tekotiheys

Päivittäin

Yleistä

Buprenorfiini on opiaatteihin kuuluva euforisoiva kipulääke, jota ei saada esiin tavallisissa opiaattien seulonta-analyyseissä, vaan se on seulottava erikseen. Virtsan buprenorfiiniseulontaa käytetään buprenorfiinin väärinkäytön tai lääkeainemyrkytyksen selvittämiseen.

Tulkinta

Positiivinen vastaus osoittaa, että näytteessä on mitattava määrä buprenorfiinia, sen metaboliittia tai sukulaisainetta. Immunokemiallisen buprenorfiiniseulonnan tulos on tarkoitettu potilaiden päivystysdiagnostiikkaan tai potilaan kanssa sovitun vieroitushoidon seurantaan. Tulosta ei pidä ilman varmistusmääritystä käyttää päätöksentekoon, jolla voi olla sosiaalisia, taloudellisia tai juridisia seuraamuksia potilaalle tai hänen omaisilleen. VARMISTUS: Positiivinen tulos varmistetaan tarvittaessa huumausaineiden osalta kaasukromatografialla ja massaspektrometrialla, jonka tulos vastataan myöhemmin. Varmistusanalyysillä (U-BupreCt) pystytään identifioimaan positiivisen testituloksen aiheuttanut aine. Varmistusanalyysi voidaan pyytää myös seulonnassa negatiiviseksi jääneestä näytteestä.

Huomautukset

HÄIRIÖTEKIJÄT: Immunologisissa seulontakokeissa vääriä positiivisia tuloksia saattaa tulla samankaltaisten sallittujen aineiden aiheuttamien ristireaktioiden seurauksena