Erytrosyytit, dysmorfiset, virtsasta

4210 U -ErytDys

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Hematurian syyn arviointi

Esivalmistelu

HUOM. Tutkimusta tehdään vain tiistaisin. Tutkimuksesta on sovittava etukäteen Eritelaboratorion kanssa puh. 040 6356252.

Potilas antaa aamuvirtsan jälkeisen toisen näytteen enintään 2 tunnin rakkoinkubaation jälkeen osastolla tai poliklinikalla. Näytteen antamisesta on olemassa potilasohje www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet

Näyteastia

10 ml säilöntäaineeton (Z-putki)/ CS-säilöntäaineputki

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: Näytteeksi otetaan aamuvirtsan jälkeinen toinen näyte enintään kahden tunnin rakkoinkubaation jälkeen. Virtsaputken suu pestään, mutta limakalvon rikkomista tulee välttää, koska se aiheuttaa keinotekoisen verivirtsaisuuden eli hematurian.

OYS:n SISÄLLÄ: Säilöntäaineetonta putkea suositellaan kaikille OYS:ssa otetuille U-ErytDys-näytteille. Puhtaasti laskettua keskisuihkunäytettä laitetaan säilöntäaineettomaan putkeen 1-11 ml. Merkitse näytteenottotarraan näytteenottopvm ja -aika minuutin tarkkuudella. Säilöntäaineettomassa putkessa näyte säilyy 2 tuntia huoneenlämmössä. Näyte on toimitettava Päivystyslaboratorioon tutkittavaksi tunnin sisällä sen saamisesta. Ilmoita näytteestä etukäteen analysoivaan laboratorioon, näytteitä analysoidaan vain kerran viikossa, tiistaisin. Näyte lähetetään huoneenlämmössä.

OYS:n ULKOPUOLELTA: Keskisuihkunäytettä laitetaan BD:n C&S säilöntäaineputkeen, jossa näytettä pitää olla vähintään 7 ml. C&S-putkeen otettu näyte säilyy 24 tuntia huoneenlämmössä. Merkitse näytteenottotarraan näytteenottopvm ja -aika minuutin tarkkuudella. Ilmoita näytteestä etukäteen analysoivaan laboratorioon, näytteitä analysoidaan vain kerran viikossa, tiistaisin. Näyte lähetetään huoneenlämmössä.

Menetelmä

Faasikontrastimikroskooppinen. Vastauksena ilmoitetaan erytrosyyttien kokonaismäärä (kpl x E6/l), dysmorfisten punasolujen prosenttiosuus kaikista punasoluista ja akantosyyttien prosenttiosuus kaikista punasoluista.

Tekotiheys

Arkitiistaisin sopimuksen mukaan

Yleistä

Mikäli hematuria on munuaisperäistä, vaihtelevat punasolujen koko ja muoto virtsassa enemmän kuin perifeerisessä veressä. Poikkeavanmuotoisia punasoluja sanotaan dysmorfisiksi. Alempien virtsateiden verenvuodoissa punasolut ovat normaalin muotoisia eli isomorfisia.

Tulkinta

Terveillä henkilöillä ei ole hematuriaa (U-Eryt alle 20xE6/l). Terveiden henkilöiden satunnaiset virtsan punasolut ovat usein dysmorfisia. Siksi näytteessä tulee esiintyä selvä hematuria ilman infektiota, joka häiritsee solujen luokittelua.

Selvissä alempien virtsateiden vuodoissa dysmorfisten punasolujen osuus on alle 20%, munuaisperäisissä vuodoissa 80% tai enemmän. Raja-alueella 20-80% kyse voi olla kahdesta taudista tai niukoista munuaislöydöksistä. Munuaisperäisen vuodon olemassaoloa tukee tärkeimmän dysmorfisten punasolujen alaryhmän, ns. akantosyyttien esiintyminen, jos niitä on yli 5% kaikista punasoluista (normaalisti alle 1% punasoluista).