Sitalopraami, seerumista

4258 S -Sital

Osatutkimukset

S -DeSital

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

webohjekirja.mylabservices.fi/ISLAB/index.php?test=425858