Tuumorinekroositekijä, alfa, seerumista

4282 S -TNF

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 8.1 ng/l

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

www.yml.fi/tuotevalikoima/710.html